Ljubljanainfo
Pon, 28.2.2022 19:56
Cesta in kolesarska steza, ki je potekala kar po pločniku, je bila dolga leta v obupnem stanju. Kolesarji so se zato raje vozili kar po cestišču. Med njimi je bilo tudi veliko šolarjev, saj je v bližini osnovna šola.

Kroška ulica je ena najbolj tipičnih panonskih ulic v Murski Soboti. Široko cestišče, drevored in pločnik, za ograjami pa samostojne stanovanjske hiše.

A močno dotrajana infrastruktura ni le kazila izgleda ene izmed murskosoboških vpadnic, temveč je pomembno vplivala na varnost udeležencev v prometu. Predvsem kolesarjev in pešcev.

Mestna občina Murska Sobota je zato dolgo iskala finančne vire za njeno temeljito prenovo.

Kolesarji so se raje vozili po cesti

Največ težav je dotrajana prometna infrastruktura na Kroški ulici predstavljala kolesarjem. Kolesarska pot je bila speljana po pločniku, na njej pa je potekal obojesmerni promet. Obenem so vožnjo s kolesom močno ovirale klančine pri dovozih k hišam.

Dober kilometer vožnje po nekdanji kolesarski poti je tako izgledal bolj kot poskakovanje in ne vožnja s kolesom.

»Ker je bila kolesarska steza neprimerna oziroma lahko rečemo tudi v slabem stanju, so kolesarji pogosto raje uporabljali cesto z vožnjo s kolesom,« pojasni Tomaž Trajbarič, vodja policijskega okoliša Policijske postaje Murska Sobota.

To je, kljub širini cestišča, vsekakor predstavljalo dodatno nevarnost v prometu. Sploh v zadnjih letih, ko se zaradi vse večjega zavedanja pomena trajnostne mobilnosti, število kolesarjev v mestu nenehno povečuje.

Po njej se vozijo tudi šolarji

Kroška ulica je del povezovalne poti s primestnim naseljem Krog, kjer živi nekaj več kot 1100 prebivalcev.

Ker je Krog z Mursko Soboto sicer povezano z ustrezno kolesarsko stezo, se številni prebivalci primestnega naselja v mesto odpravijo s kolesom, pri čemer del poti opravijo ravno po Kroški ulici. 

»V bližini ulice se nahaja tudi osnovna šola, zato po njej poteka tudi del tako imenovane šolske poti,« še opozarja Trajbarič.

Kolesarska steza sedaj na obeh straneh ceste

Mestna občina Murska Sobota je v letu 2020 končno uspela začeti obnovitvena dela na tej dotrajani ulici.

V sklopu obnove so prenovili in uredili približno en kilometer ulice. Pri tem so preplastili cestišče ter uredili kolesarsko stezo na obeh straneh cestišča, uredili površine za pešce na obeh straneh ulice v širini 1,5 metra, obnovili svetilke javne razsvetljave ter postavili novi avtobusni postajališči z nadstrešnicama.

Hkrati z obnovitvenimi deli so izvedli tudi obnovo vodovodnega omrežja in odvajanje meteornih voda s ponikanjem.

Kot pravijo na Mestni občini Murska Sobota, so s tem projektom sledili svojim strateškim ciljem povečati delež kolesarjev in pešcev, zmanjšati emisije, povečati telesno aktivnost prebivalcev ter zmanjšati stroške občanov za vsakodnevno mobilnost.

Za obnovo so prejeli evropska sredstva

Vrednost celotne investicije v obnovo Kroške ulice je znašala okoli 800.000 evrov. Kar 85 odstotkov upravičenih stroškov investicije pa je občina uspela dobiti s sofinanciranjem Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada.

Starejše novice