Foto: Bobo
Nika Vajnhandl
Sre, 1.12.2021 07:28
Z decembrom bo variabilni del cene toplote v daljinskem ogrevanju Ljubljane, ki ga zagotavlja Energetika Ljubljana, višji za 25,98 odstotka, ta dvig pa se bo na računu uporabnikov za mesec december odrazil kot 20-odstotna podražitev ogrevanja.

Čeprav bomo decembra deležni dvig cen toplote za skoraj 26 odstotkov, bo to obenem tudi zadnja podražitev toplote v tej ogrevalni sezoni. 

Ceni zemeljskega plina in elektrike pri Energetiki Ljubljana za zdaj ostajata nespremenjeni.

Cena toplote bo višja

Cena toplote - vroča voda iz sistema daljinskega ogrevanja - je za razliko od zemeljskega plina in elektrike, ki sta tržni dejavnosti, regulirana s strani Agencije za energijo. 

To pomeni, da se cena določa oziroma oblikuje v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

  • Variabilni del cene toplote, ki je na računu izražen kot dobavljena toplota, predstavljajo stroški goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote. Ta del cene se usklajuje sproti, skladno z dejanskimi spremembami cen goriva. 
  • Fiksni del cene toplote, ki je na računu izražen kot priključna moč, predstavlja strošek naprav, vročevoda in dela, pa se s soglasjem Agencije za energijo praviloma usklajuje enkrat letno. Strošek priključne moči je porazdeljen na 12 mesecev, to je skozi vse leto, saj bi zaračunavanje stroška priključne moči izključno v času ogrevalne sezone pomenilo precej večjo bremenitev v zimskih mesecih, ko je tudi poraba toplote večja.

Razlogi za ponovni dvig variabilnega dela cene toplote

Energetika Ljubljana kot energent za proizvodnjo toplote uporablja premog, lesno biomaso in zemeljski plin ter v manjši meri - za potrebe zagonov - ekstra lahko kurilno olje - ELKO. 

Za proizvodnjo toplote pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno količino emisijskih kuponov. Zaradi izredne rasti cen energentov ter emisijskih kuponov se v skladu s tem usklajuje tudi variabilni del cene toplote. 

V mesecu decembru se bo ta povišal za 25,98 odstotkov in bo znašal 75,33989 evrov za megavatno uro. V primerjavi z novembrsko variabilno ceno toplote, ki je znašala 59,80326 evrov za megavatno uro, gre tako za povišanje variabilne cene v višini 15 evrov za megavatno uro.

Končna cena toplote pa je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, zato se 25,98-odstotni dvig variabilnega dela cene na končnem računu za ogrevanje ne bo izrazil v celoti v tej višini, temveč bo mesečni strošek za december, ko je poraba med najvišjimi, višji za 20 odstotkov.

Ker poraba toplote ni enakomerna skozi vse leto, se skupni letni strošek za povprečno stanovanje in hišo poviša za manj, in sicer za okvirno 17 odstotkov glede na zadnjo spremembo: 

Skupni letni strošek brez dajatev in davka na dodano vrednost se bo za povprečno stanovanje v velikosti 70 metrov na kvadrat povečal za 124,29 evrov in bo znašal 804,03 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 metrov na kvadrat pa se bo povečal za 310,73 evrov in bo znašal 2.065,99 evrov.

Odjemalcem na Mestni občini Ljubljana jamčijo, da do konca ogrevalne sezone ne bo dodatnih povišanj cene toplote.

Ob tem na spletni strani Mestne občine Ljubljana posebej izpostavljajo, da kljub že izvedenim povišanjem cene toplote Energetika Ljubljana je in bo tudi v prihodnje med najugodnejšimi večjimi daljinskimi sistemi v Sloveniji, kar je razvidno iz primerjalnega grafa spodaj. 

Na prvem je prikazana primerjava letnega stroška ogrevanja pri različnih dobaviteljih iz sistemov ogrevanja v Sloveniji z upoštevanjem cen za mesec november 2021, na drugem pa primerjava letnega stroška ogrevanja za december 2021, pri čemer so prikazali le spremembo cene in s tem pozicije Energetike Ljubljana, saj podatkov o morebitnih spremembah pri ostalih sistemih še ni.

Ceni zemeljskega plina in elektrike ostajata nespremenjeni

Energetika Ljubljana je poleg energenta toplote tudi ponudnik/dobavitelj zemeljskega plina in elektrike. 

Kot smo poročali, smo na trgu energentov priča zgodovinsko visokim cenam že zadnjih nekaj mesecev, te pa zaradi prihajajoče zime in nerešenih vprašanj z odprtjem plinovoda Severni tok 2 ne popuščajo. 

Tako so bile na primer na dan 29. novembra borzne cene zemeljskega plina na nivojih okoli 95 evrov za megavatno uro, kar pomeni več kot 500-odstotno povišanje v primerjavi z lanskim novembrom. Podobno je s cenami električne energije. Preko 300 odstotkov so narasle tudi cene emisijskih kuponov.

Kljub izredno neugodnim in nepredvidljivim razmeram na trgu je Energetika Ljubljana za zdaj uspela ostati med najugodnejšimi dobavitelji zemeljskega plina in električne energije na slovenskem trgu in tako zaščititi zlasti najranljivejše segmente – to so gospodinjski in mali poslovni odjemalci.

Na ljubljanski občini pravijo, da se zavedajo, da je vsaka podražitev težko sprejemljiva. 

»V Energetiki Ljubljana si tudi zato zelo prizadevamo in si bomo še naprej, da bomo s svojimi energenti in storitvami vedno med najugodnejšimi ponudniki ter s tem zanesljiv in zaupanja vreden dobavitelj in partner,« so zapisali.

Starejše novice