Fotografija je simbolična.
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Tor, 26.10.2021 20:02
Inšpekcija za okolje in naravo je tudi v letošnjem letu v sklopu Akcije nadzora vožnje v naravnem okolju skupaj s predstavniki policije, opravila nadzore lokacij, ki so znane po kršitvah določb.

Kršitve določb se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju. 

Cilj akcije je osveščanje, opozarjanje in preprečevanje tovrstnega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.

Prednost dali območjem, kjer so kršitve že bile ugotovljene

Vsak inšpektor je v svoji območni enoti izbral območje nadzora na podlagi izkušenj in prijav iz predhodnih let. Prednost so dali območjem, kjer so bile kršitve ugotovljene že v preteklih letih (naprimer nelegalne motokros proge), ter zavarovanim območjem.

Skupno je bilo tako opravljenih 16 nadzorov na terenu, zaradi kršitev so bile v sedmih primerih izrečene in izdane prekrškovne globe, v dveh pa je bilo izrečeno opozorilo.

V dveh primerih motokros stez na kmetijskih zemljiščih sta bili zadevi v proučitev in morebitno ukrepanje odstopljeni na Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Inšpektorica kršiteljem v Ljubljani izrekla globe

Inšpektorica območne enote Ljubljana je v Črnučah obravnavala vzpostavitev kros steze na kmetijskem zemljišču.

V času nadzora kršitev ni bilo zaznati, zaradi nenamenske rabe kmetijskega zemljišča za kros stezo, je bila zadeva odstopljena na kmetijsko inšpekcijo.

Na območju Višnje gore je policija identificirala tri fizične osebe, ki so vozile kros motorje. Inšpektorica je zoper vse tri kršitelje uvedla prekrškovne postopke in izrekla globe. Pri ponovnem pregledu območja pa kršitve niso bile ugotovljene. Tudi na nadzoru gozdnih poti na Rašici in območju Dobrunj ni bilo ugotovljenih kršitev.

»Občasna prisotnost na terenu ima preventiven učinek«

Inšpektor območne enote Kranj je nadzor opravil na območju Pokljuke v Triglavskem narodnem parku (območje naravne vrednote Pokljuška soteska, območje okoli Zatrnika, ter številne gozdne ceste ter stranski odcepi na sami Pokljuki). Kršitev (vožnje s štirikolesniki, motorji, kolesi…) na pregledanem območju niso zaznali.

Na območjih, kjer so se v preteklosti izvajali nelegalni motokrosi, na letošnjih inšpekcijskih nadzorih v okviru akcije, kršitev ni bilo ugotovljenih, vendar je konkretne kršitve v naravi na določen termin zelo težko neposredno ugotoviti.

Vožnje se namreč po navadi ne izvajajo kontinuirano, ampak le občasno, a inšpektorji vseeno pravijo, da ima tudi občasna prisotnost na terenu, preventiven učinek.

»Bistvenega pomena pa je sodelovanje s policijo, ki ima pristojnost in tudi možnost za zaustavitev vozečega kolesarja, motorista ali avtomobilista,« dodajajo.

Takoj, ko so opazili policista, so pobegnili

Na območju Mariborskega Pohorja je bil v času zimskih počitnic opravljen nadzor na lokaciji Ruše-Pečke-Glažuta–Areh-Šumik-Klopni vrh-Pesek-Ruše.

V poletnih počitnicah, pa so inšpektorji za okolje in naravo območne enote Maribor skupaj s policijo opravili nadzor na Hotel Habakuk - Čebelarski klub Maribor – Razvanje –Trikotna jasa – Pekre – Kordek - hotel Bellevue - vojaški stolp - Ruška koča – Cojzarica – Areh – Šumik – Ruše.

V času nadzora je bilo prisotnih veliko kolesarjev, kršitev pa ni bilo ugotovljenih. Tudi motorna vozila so bila pravilno parkirana.

V času nadzora so bili na relaciji pod hotelom Bellevue opaženi en štirikolesnik in dva motokrosista, ki so takoj, ko so opazili uniformiranega policista, pobegnili.

Dvema motokrosistoma, ki sta se nameravala voziti, saj sta imela parkirana motokros motorja na jasi na Cojzarici pa sta bili po Zakonu o prekrških izrečeni ustni opozorili. Oba sta motorje po opozorilu takoj odstranila in jih naložila v kombi.

V Stanjevcih in Drobtincih obnovili nelegalno motokros stezo

Inšpektorica območne enote Murska Sobota je opravila nadzor, kjer so bile v preteklosti že zaznane kršitve vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Ugotovila je, da so v Stanjevcih in Drobtincih obnovili nelegalno motokros stezo. 

Na območju katastrske občine Krog, pod avtocestnim mostom je bila postavljena nelegalna motokros steza – ugotovilo se je, da je stanje sanirano. V Dolnjih Slavečih, Murski šumi in Lendavsko-dolgovaških goricah v času pregleda ni bilo ugotovljenih voženj v naravnem okolju. 

V Sotini so bile tudi tokrat v gozdu ugotovljene sveže sledi gorskih koles. 

Na območju katastrske občine Konjišče, Apače, Žepovci in Črnci, kjer so bile v preteklosti ugotovljene vožnje z motornimi vozili, pa v času pregleda ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Tudi na območju Gajševskega jezera (akumulacija na Ščavnici) in na območju gramoznice Babincev kršitev ni bilo ugotovljenih.

Starejše novice