STA
Pet, 3.3.2023 14:36
Za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih 700 evrov mesečno.

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je objavil novo javno povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlitev dolgotrajno brezposelnih.

Ponuja jim 12 mesečnih izplačil po 700 evrov, prednost pa ima zaposlovanje oseb, ki so starejše od 50 let ali prejemajo denarno socialno pomoč.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas.

Usposabljanje in izobraževanje oseb v subvencionirani zaposlitvi

Kot je zavod danes objavil na svojih spletnih straneh, so ciljna skupina programa Priložnost zame dolgotrajno brezposelni, ki so v evidenci brezposelnih brez prekinitve prijavljeni dve leti ali več.

Subvencijo v višini 700 evrov za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom bodo delodajalcem izplačevali 12 mesecev. Sorazmerno nižjo subvencijo bodo prejeli za zaposlitev osebe s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo pristojnega organa. Delodajalci morajo zaposlitev vključene osebe ohraniti neprekinjeno najmanj 12 mesecev.

Dodana vrednost programa je po navedbah zavoda usposabljanje in izobraževanje oseb v subvencionirani zaposlitvi s ciljem dolgoročnega izboljšanja njihove konkurenčnosti na trgu dela.

Zaželena je pridobitev znanj s področij trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin, potrebnih za uspešno opravljanje dela.

Zagotovljenih 3,5 milijona evrov proračunskih sredstev

Delodajalec mora zagotoviti tudi izkušenega mentorja, ki bo osebo spremljal pri uvajanju v samostojno delo na konkretnem delovnem mestu.

Oddaja ponudb na javno povabilo bo možna elektronsko na portalu za delodajalce od 8. marca do razdelitve sredstev oziroma najpozneje do 31. julija.

Za program Priložnost zame je za obdobje 2023-2024 zagotovljenih 3,5 milijona evrov proračunskih sredstev. V zaposlitev s pomočjo subvencije nameravajo vključiti okoli 420 dolgotrajno brezposelnih iz vse Slovenije.

Starejše novice