Ljubljanainfo
Pon, 6.9.2021 06:44
Vedno več staršev nenaklonjenih cepljenju in testiranju otrok se odloča za šolanje od doma. Preverili smo, kako je v Ljubljani in okolici.

Novo šolsko leto trenutno poteka po sistemu B, kar pomeni, da se v vzgojni-izobraževalnih zavodih izvaja tako obvezni kot neobvezni del izobraževalnega procesa. Za zdaj velja, da prostovoljno samotestiranje učencev zadnjega triletja in dijakov za učitelje pa velja pogoj PCT. 

Epidemiološki ukrepi razlog za šolanje od doma

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil tudi higienska priporočila za preprečitev širjenja virusa. 

Tako velja, da za učence do vključno 11. leta uporaba mask v učilnicah znotraj matičnega oddelka ni potrebna. Uporabo mask v učilnicah izven matičnega oddelka in v skupnih prostorih šole pa priporočajo.

Za učence od 12. leta naprej priporočajo uporabo mask v učilnicah in skupnih prostorih šole, prav tako za vse dijake.

In ravno epidemiološki ukrepi, ki veljajo v šolah, so eden od razlogov, da se nekateri starši, tudi v Ljubljani, odločajo za šolanje otrok od doma. 

Osnovna šola učencu ne more zavrniti pravice do izobraževanja na domu

V Zvezi aktivov svetov staršev zaradi trenutnega epidemiološkega stanja predvidevajo, da se bo število otrok, ki se bodo šolali na domu, še povečalo, piše STA.

Zakonodaja šolanje na domu omogoča od leta 1996, osnovna šola pa po veljavni zakonodaji ne more učencu zavrniti pravice do izobraževanja na domu, jo pa lahko omejuje v primeru, da je učenec ob koncu šolskega leta pri preverjanju znanja neuspešen, še piše STA.

Starši morajo  šolo o nameravanem izobraževanju na domu pisno obvestiti najkasneje do začetka šolskega leta, mi smo preverili, kako je na večjih osnovnih šolah v Ljubljani pa tudi v srednjih šolah.

Vse več učencev se šola na domu

S povečanim številom učencem, ki se šolajo na domu, se ukvarjajo tudi ljubljanske osnovne šole.

»Izpisi učencev oziroma prepisi na drugo šolo iz različnih vzrokov so stalnica v šolskem prostoru. Bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se je izjemno povečalo število tistih učencev, ki se izobražujejo na domu,« je za Ljubljanainfo povedala ravnateljica Osnovne šole Oskarja Kovačiča Olga Kolar.  

Ravnateljica Osnovne šole Vrhovci Marjanca Vampelj je sporočila, da zaznavajo povečano izobraževanje otrok na domu – takšnih učencev je osem, starši pa vzroka za šolanje na domu ne navajajo. 

Izpis zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa?

Iz Osnovne šole Šentvid so za Ljubljanainfo sporočili, da se bo na domu šolalo pet otrok, enega od učencev pa so starši izpisali, saj so jim »na drugi šoli obljubili pošiljanje gradiv ob šolanju na domu«.

V ostalih ljubljanskih osnovnih šolah so izpisi predvsem posledica selitev. Na večini šol se ni izpisalo več kot deset učencev, na Osnovni šoli Sostro pa se je zaradi selitve izpisalo 14 otrok.

Porast šolanja na domu tudi v drugih slovenskih mestih

Ravnatelj Osnovne šole Gornja Radgona Dejan Kokol je povedal, da v primerjavi s prejšnjimi šolskimi leti zaznavajo velik porast šolanja od doma.

Na pomurski Osnovni šoli Beltinci ni izpisov učencev, se pa šolajo na domu trije učenci. Z letošnjim letom dve učenki na novo.

»Kot razlog pa so starši navedli ukrepe, povezane z omejevanjem koronavirusa,« je povedala Mateja Horvat, ravnateljica osnovne šole Beltinci.

Pri šolanju na domu je treba otroku zagotoviti ustrezen izobrazbeni standard

Sicer pa dodajmo, da mora učenec z izobraževanjem na domu pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja program javne šole. STA poroča, da se doseženi standard znanja ugotovi na podlagi preverjanja znanja, ki ga učenec, ki se izobražuje na domu, opravi ob koncu šolskega leta.

Ljubljanske srednje šole težav z izpisi nimajo

Vse srednje šole, ki so se na naša vprašanja odzvale, poročajo, da izpisov niso zaznale. Večina ravnateljev ljubljanskih srednjih šol ugotavlja, da jim je komaj uspelo najti dovolj mest za vse kandidate, ki so se želeli vpisati na njihove srednje šole. 

 

Starejše novice