STA
Pon, 12.12.2022 16:41
Slovensko društvo AETP je objavilo skrivne posnetke iz štajerske klavnice Kmetijska zadruga Rače, ki razkrivajo zlorabljanje živali z električnimi palicami in nepravilne omame z električnim šokom. Zdaj se je odzvala tudi kmetijska zadruga.

Poročali smo, da je slovensko društvo AETP z objavo na skrivaj pridobljenih posnetkov rabe in zlorabe domačih živali z javnostjo delilo preiskavo, ki dokumentira zlorabo domačih živali v sodobni slovenski klavnici oziroma Kmetijski zadrugi Rače.

Rutinsko zlorabljanje živali z električnimi palicami

Posnetki skritih kamer tako kažejo, da v klavnici Kmetijske zadruge Rače delavci rutinsko zlorabljajo živali z električnimi palicami, omama živali pred zakolom pa naj bi bila pomanjkljiva ali celo neizvedena.

»Na posnetkih je tako videti, da so svinjo zavezali za nogo na klavni tekoči trak brez predhodne omame. Ta svinja je izkrvavitev dočakala v paniki in verjetno pri polni zavesti. Prav tako smo našteli ogromno primerov nepravilne omame z električnim šokom,« so poudarili v društvu AETP.

Dodali so še, da v skoraj v polovici vseh videnih poskusov omame, ni bilo dovolj visokega električnega toka, da bi bila živalim zagotovljena začasna izguba zavesti. 

»Te živali so bile podvržene veliki verjetnosti, da so klanje doživele telesno paralizirane, a hkrati pri zavesti,« menijo v društvu.

Brezbrižnost v odnosu z živalmi pa so medtem opazili tudi na klavni liniji za velike živali, kjer so člani društva pri jutranjem klanju prašičev zasledili zelo dolge, v povprečju dve minuti dolge časovne intervale od elektrošoka do prereza vratnih žil. Odsotnost zavesti ob klanju naj bi zagotavljal časovni interval do 15 sekund. 

Preberite še:

Kakšen je odziv zadruge?

Zdaj so se na domnevne kritike in skrite posnetke odzvali tudi v Kmetijski zadrugi Rače, kjer ostro zavračajo razlago aktivistov iz društva AETP, ki na podlagi posnetkov skritih kamer zaposlenim v klavnici KZ Rače očitajo malomarnost v odnosu do trpljenja živali.

»Protestiramo proti nepooblaščenim vdorom v naš tehnološki obrat, tudi zato, ker smo zavezani vsem standardom in HACCP sistemu za ohranjanje neoporečnosti postopkov. Dopuščamo in obžalujemo možnost, da so aktivisti AETP prekršili ta pravila, vendar ostro zavračamo njihovo razlago o postopanju naših sodelavcev,« so po objavi posnetkov skritih kamer v odzivu za STA zapisali v zadrugi.

Ob tem so navedli še, da bodo ne glede na to znova skrbno proučili vse postopke in v primeru kršenja internih pravil, načel dobrobiti živali in morebitnega kršenja zakonodaje ostro ukrepali.

»Poznati je treba vse postopke in ne soditi zgolj na osnovi enostranskih informacij«

V zvezi z dogajanjem so sporočili še, da so, že ko so se v Sloveniji pojavili prvi primeri nepooblaščenega snemanja v predelovalnih obratih, še poostrili tehnološke postopke od sprejema živali do predelave mesa in mesnih izdelkov. Spomnili so, da so širši javnosti tudi odprli vrata in metodološko predstavili faze in tehnologijo upravljanja z živalmi.

»Tudi zato, ker je treba imeti pred očmi celoto, poznati je treba vse postopke in ne soditi zgolj na osnovi enostranskih informacij. Svojo tehnološko linijo smo v času temeljite prenove klavnice zasnovali tako, da sonaravno metodologijo vzreje po sistemu optimalne dobrobiti za živali neposredno implementiramo v celotni tehnološko predelovalni proces. Izvedli smo in še izvajamo različna izobraževanja in izpostavljamo pomen dobrobiti živali,« so še zapisali.

Ob tem so poudarili tudi svojo vlogo pri zagotavljanju lokalne hrane, pomen zagotavljanja hrane lokalnega izvora za prehransko bilanco Slovenije in pomen živinoreje kot gospodarske panoge. Izpostavili so tudi prednosti, ki izhajajo iz zagotovljenega nadzora nad vsemi fazami pridelave in predelave mesa pri nas.

Starejše novice