Ustvarjeno dne
Pon, 11.1.2021 08:31
Policijski sindikat Slovenije je zjutraj ob 7. uri začel stavko po vsej državi.

V času stavke, ki bo trajala vse do preklica, bodo policisti zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi, premoženja in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. V sindikatu pričakujejo, da se bo stavki pridružila velika večina od 5000 članov, poroča STA.

Razlog za stavko je kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018

Kot so v sindikatu zapisali na njihovi spletni strani, je razlog za enostranski poseg Vlade RS v pravice, pridobljene s Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil objavljen v Uradnem listu, dne 11. 1. 2019, s čimer policistom odreka pravico do dveh plačnih razredov višjih plač. Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da odpravi Sklep št. 101031/2020/3 z dne 23. 9. 2020, ki ga je sprejela na svoji 40. redni seji in se nanaša na izpolnitev zavez iz II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev ter s tem zagotovi izvrševanje ter izpolnitev Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v skladu z II. in III. točko.

Neodvisna strokovna analiza ustreznega vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili ni izdelana v skladu z II. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, zaradi česar smo danes ponovno priča popolnemu ignoriranju poklica policista.  

Ker Vlada RS ni izpolnila zavez, je stavka glede na določbo XI. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev plačana za vse stavkajoče. 

V stavkovnih zahtevah so poleg zgoraj navedenega zahtevali še, da: 

Vlada Republike Slovenije dopolni določbo prvega odstavka 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19) na način, da se v plačni podskupini C3 postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev izvedejo vsako leto do 15. novembra. 

Starejše novice