Foto: Bobo
Rebeka Sivka
Sre, 10.11.2021 06:59
Na označenih parkirnih mestih bodo lahko avtobusi in tovorna vozila nad 3500 kilogramov parkirani največ 25 ur.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji bo avtocestna počivališča v prihodnjih nekaj tednih opremila z znaki, ki zapovedujejo parkiranje težkih vozil na največ 25 ur.

Avtobusi in tovorna vozila nad 3500 kilogramov bodo lahko na označenih parkirnih mestih parkirani največ 25 ur. Po preteku tega roka jih morajo vozniki odpeljati s počivališča.

Voznikom avtobusov in tovornjakov želijo omogočiti počitek, ki ga potrebujejo za varno in zdravo opravljanje poklica. Število parkirnih mest na avtocestnih počivališčih je omejeno, zato jih ne zasedajmo po nepotrebnem.

Nov zakon o pravilih cestnega prometa ureja tudi parkiranje vozil na počivališčih avtocest in hitrih cest.

Predpisane globe

Avtobusi in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kilogramov so lahko na označenih parkirnih mestih parkirani največ 25 ur.

Če je promet tovornih vozil z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa omejen ali prepovedan za več kot 25 ur, je dovoljeno parkiranje za čas omejitve ali prepovedi prometa tovornih vozil.

Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 300 evrov, za pravno osebo v znesku 1000 evrov in za odgovorno o osebo v znesku 300 evrov.

Voznik na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označi čas in datum začetka parkiranja. Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 150 evrov. Nadzor določb, ki urejajo parkiranje, izvajajo cestninski nadzorniki.

Cestninski nadzorniki v teh dneh voznikom težkih vozil delijo informativni letak. Z njim sedaj le opozarjajo na časovno omejitev parkiranja na avtocestnih počivališčih, po novem letu pa bodo kršiteljem izrekali globe.

Starejše novice