oglasniprispevek1
Sre, 10.2.2021 09:00
Za svoje zdravje lahko zelo veliko naredimo z vidika preventive, če izberemo zdrav življenjski slog.

V Varuhu zdravja, Vzajemni, izvajajo aktivnosti, s katerimi ozaveščajo o pomembnosti zdravega življenja in svojim zavarovancem nudijo temelj za kakovostno preživljanje svojega prostega časa. Pri tem je pomembno, da v tem hitrem tempu življenja poleg preventivnega ravnanja poskrbimo tudi za dodatno finančno varnost z ustreznim zavarovanjem. Predstavljamo zavarovanje za težje bolezni in na kakšen način v zavarovalnici poteka urejanje zavarovanj na daljavo.

Ljudje radi dobro zavarujemo svoje premoženje – hišo, stanovanje ali avto, a vse bolj se zavedamo, kako pomembno je zdravje. Kako se lahko na primer zavarujemo za tveganja, ki jih prinašajo težje bolezni?

Pri Varuhu zdravja imamo vselej v mislih dobrobit in zdravje ljudi. Bolezni, kot so rak, možganska kap ali srčni infarkt, ne moremo predvideti, lahko pa z zdravim načinom življenja sami veliko naredimo, da takšno diagnozo preprečimo. Število oseb, ki zbolijo za katero od težjih bolezni, med katerimi je tudi rak, se povečuje in to je tema, ki bi ji moral vsak izmed nas nameniti nekaj pozornosti. Če zbolimo za tako hudo boleznijo, je potreben dolgotrajen proces zdravljenja. Izkušnje naših zavarovancev so pokazale, da je takrat dobro imeti možnost razpolaganja z določeno zavarovalno vsoto, ki jo lahko porabimo po lastni presoji in prav to omogoča zavarovanje za težje bolezni. Z izplačano zavarovalnino se lahko lažje posvetimo le enemu cilju – procesu zdravljenja. 

S sklenjenim zavarovanjem za težje bolezni si zagotovimo finančna sredstva, če zbolimo za katero izmed vključenih težjih bolezni. Za kaj vse lahko porabimo izplačano zavarovalnino?

Težja bolezen lahko vpliva na izpad dohodka, s tem pa tudi na kakovost vsakdanjega življenja nas in naše družine. Z izplačano zavarovalnino lahko nadomestimo izpad dohodka zaradi odsotnosti z dela, krijemo stroške za boljša ali drugačna zdravila in tehnične pripomočke, omogočimo si kakovostnejše terapije in posege ter dodatne zdravstvene storitve ipd. Prednost tega zavarovanja je, da v večini primerov težjih bolezni zavarovalno kritje ne preneha, pač pa lahko kljub izplačilu zavarovalnine ostanemo še naprej zavarovani. Zavarovanje je oblikovano tako, da lahko zavarovalno vsoto prejmemo trikrat v dobi trajanja zavarovanja. 

Pred kratkim ste zavarovancem ob sklenitvi zavarovanja za težje bolezni ponudili prav posebno ugodnost.

Res je. V Varuhu zdravja, Vzajemni, se ves čas odzivamo na potrebe in želje naših strank, zato smo razvili posebno Zavarovanje COVID, ki omogoča dodatno finančno varnost v primeru hujšega poteka koronavirusne bolezni. To zavarovanje je brezplačno na voljo vsem, ki sklenejo zavarovanje za težje bolezni.

Ali lahko v teh časih zavarovanje sklenemo le osebno ali tudi na kakšen drug način?

Seveda je osebni stik s strankami še vedno prva izbira, vendar to velja za čas brez epidemije. Že junija lani smo se spremembam zaradi epidemije uspešno prilagodili z uvedbo sklepanja pogodb z oddaljenim podpisom. Tako lahko zavarovanja sklenemo na daljavo. To nam omogočajo sodobna digitalna orodja, ki prinašajo številne prednosti, saj je proces hitrejši, preglednejši. Omogočajo nam, da smo vselej v stiku s stranko. Na podlagi telefonskega pogovora s stranko pripravimo vso sklepalno dokumentacijo in jo pošljemo stranki v oddaljen podpis. Nato stranka na svoj elektronski naslov prejme povezavo do posebne spletne strani, na mobilni telefon pa SMS geslo. Geslo vnese v okence na povezavi, za tem pa se ji prikažejo vsi pripravljeni dokumenti. Če se z njimi strinja, jih podpiše s klikom na gumb »Podpiši«. Uporabo oddaljenega podpisa pri Varuhu zdravja ves čas nadgrajujemo in se odzivamo na povratne informacije strank. Na ta način lahko zagotovimo uporabniško izkušnjo, ki vpliva na zadovoljstvo naših strank. Ta način sklepanja se je izkazal kot zelo dober in enostaven. 

Če želite zavarovanje skleniti osebno, nas obiščite v naših poslovalnicah. Poskrbeli smo, da je naše poslovanje tudi v teh časih varno in prijazno.

Starejše novice