Slika je simbolična.
Liu Zakrajsek
Pet, 12.5.2023 16:55
12. maja obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin.

Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin. Pomen zdravja rastlin je zelo daljnosežen, saj je kar 80 odsotkov vse hrane na svetu rastlinskega izvora. 

Kot so zapisali na spletni strani GOV.SI, oziroma na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

»Zdrave rastline varujejo okolje, ohranjajo biotsko raznovrstnost, zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb in pomagajo pri zmanjševanju podhranjenosti ter revščine na globalnem nivoju.

Po ocenah Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je trenutno zaradi bolezni in škodljivcev rastlin vsako leto izgubljenih do 40 odstotkov svetovnih prehranskih pridelkov. Milijoni ljudi na svetu zaradi tega nimajo zadosti hrane, izgube pa resno prizadenejo tudi kmetijstvo.«

Letošnji mednarodni dan zdravja rastlin poteka pod sloganom Varujmo rastline, naš vir življenja.

Bolezni rastlin ter njihovi škodljivci lahko povzročijo ogromno škodo za družbo in gospodarstvo, zato je še posebej pomembno, da jih čimprej odkrijemo in izkoreninimo. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter pooblaščenimi organizacijami že vrsto let preverja zdravje rastlin v Sloveniji.

Nadzira tudi premeščanje in uvoz rastlin ter rastlinskega materiala ter ob najdbi sprejme ukrepe za izkoreninjenje ali zadrževanje nevarnih bolezni in škodljivcev.

Kako lahko sami pripomoremo k varnosti hrane in zdravju rastlin?

Na spletnem portalu GOV.SI so ob mednarodnem dnevu zdravja rastlin tako pozvali k previdnosti pri ravnanju z rastlinami. Navedli so nekaj ukrepov, ki jih lahko stori vsak izmed nas, da bi pomagal okolju in naši naravi:

1. s potovanj po svetu ne prinašajmo domov rastlin, semen, plodov, zelenjave ali cvetja, v njih se namreč lahko skrivajo rastlinske bolezni in škodljivci!

2. Če doma na vrtu ali v sadovnjaku, vinogradu ali na sprehodu opazimo bolezenska znamenja ali škodljive organizme rastlin, ki so podobne karantenskim škodljivim organizmom, o tem nemudoma obvestimo Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in pooblaščene strokovne inštitucije.

3. Semen ne kupujmo na svetovnem spletu, nikakor ne iz držav, ki niso članice Evropske unije. Po možnosti uporabljajmo certificirano seme, za lastno uporabo pa nabiramo in shranjujemo seme zdravih rastlin.

Starejše novice