Foto: Osebni arhiv Saša Perčič
Nika Vajnhandl
Čet, 3.3.2022 19:56
Bliža se čas mature in drugih zaključnih izpitov. V centrih, ki nudijo inštrukcije, pa opažajo vedno več interesa. Zakaj otroci in mladostniki sploh potrebujejo inštrukcije? Jih v šoli na izpite slabše pripravijo, ali se otroci ne znajo učiti?

Saša Perčič je ustanoviteljica centra Memo, ki nudi inštrukcije in učno pomoč, s prostori v zeleni Ljubljani, natančneje na Podmilščakovi ulici za Bežigradom. 

»Korporativni svet sem zamenjala za samostojno pot na področju izobraževanja,« razlaga, da učencem, dijakom in znanja željnim posameznikom odpira svet učenja. 

Za otroke le najboljše

Cilj izvajanja dejavnosti centra Memo - inštrukcij, priprav na maturo, učne pomoči … - je poleg učenja vsebin določenega predmeta tudi poučevanje učinkovitih tehnik učenja, na osnovi katerih se učenci na dolgi rok naučijo samostojnega učenja in ne potrebujejo več zunanje pomoči in podpore.

»Vsi ti otroci, mladostniki, postanejo del naše Memo družine in zanje si želimo, prav tako kot za otroke, ki jih imamo v družini doma, samo najboljše,« razlaga, da jim želijo pomagati na njihovi poti učenja, ki pa se nikoli ne neha, neprestano nas bogati in dela boljše.

»Učenje učenja«

Učenje je proces, ki traja vse življenje in nam omogoča pridobivanje znanja, ki bo uporabno v novih situacijah. Pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in svet, pa tudi bolj modro posegati vanj. 

Človek se z učenjem nenehno razvija in spreminja. Možgane moramo trenirati ves čas, ravno tako kot naše telo.

Svet učenja ni grozen, nezanimiv in naporen, pravi. »Učenje je čudovito, če se ga le lotimo na pravi način!« razlaga.

Že od osnovne šole dalje nas učijo, kako pomembno je učenje. Poslušati moramo starše in učitelje, razumeti in zapomniti si moramo gore podatkov in informacij, pisati teste, prestati ustna preverjanja … 

V današnjem tekmovalnem svetu hitrih sprememb je bistveno, da razvijemo učinkovite, hitre načine sprejemanja in pomnjenja informacij, tako pridobimo veščine »prihodnosti«. 

Največji izziv sedanjosti je prilagajanje izobraževalnega sistema novi stvarnosti v ekonomiji in v družbi. 

Prezahteven šolski sistem?

Največ povpraševanja po dodatni razlagi in pomoči je pri predmetih matematika, kemija, fizika, slovenščina in angleščina, razlaga.

Učenci in dijaki imajo pri učenju pogosto težave, ker nimajo:

  • učnega načrta
  • urnika učenja
  • učnih ciljev
  • učinkovitih načinov merjenja tega, kar so se do zdaj naučili, niti ne znajo določiti tega, kaj se morajo še naučiti

In vse to, poleg vsebin za posamezne predmete, v centru Memo učijo otroke in mladostnike.

Učenje prilagojeno posamezniku

»V centru Memo se zavedamo, da je vsak otrok oziroma učenec drugačen, vsak dojema in si zapomni informacije na drug način,« pravi, da jih zato spodbujajo k radovednosti.

»Naj preizkušajo nove tehnike učenja, razvijajo nove veščine učenja, spremenijo pogled nase in na svoje sposobnosti,« razlaga, da lahko vsi z vajo in učenjem izboljšamo svoje spretnosti. 

V centru Memo verjamejo, da sta življenje in učenje tesno povezana in brez učenja ni življenja: »Če k nekemu cilju usmerimo sposobnosti, podzavest in zavest, je verjetnost dosege cilja velika.« 

Če želite ostati povezani z resničnostjo, se morate neprestano učiti, meni. Pogled v prihodnost pa kaže, da bo učenja vse več in se ne bo končalo z zaključenim formalnim izobraževanjem.

Kako se pravilno učiti?

Če se trudiš učiti in si zapomniti vsebino na silo, s študijem ne boš dosegel najpomembnejšega rezultata, torej pomnjenja in razumevanja. 

Učenje bi moralo biti zabavno, to je namreč raziskovanje in odkrivanje novih stvari, spoznanj… 

In učenje na pamet, ne da bi razumeli vsebino, ni nič od tega. Informacije in dejstva pri tovrstnem učenju se ne shranijo v naš dolgoročni spomin. Snovi ne moreš razumeti, če si v spomin vbiješ le naključne, med seboj nepovezane podrobnosti.

Osredotočiti se moraš na vsebino, na celotno sliko – kot primer Perčič navede sestavljanje puzzle, ko imaš vedno pred očmi celotno sestavljanko.

Opozarja tudi, da so pri učenju pomembni »Zakaj-i?, Kako-ji?, Kdaj-i?...«

Sposobnost ali motivacija?

Pogosto se zastavlja vprašanje, kaj je pomembnejše za učenje: sposobnost ali motivacija? »Vzrok mnogim šolskim neuspehom je prav pomanjkanje motivacije in ne toliko sposobnosti,« odgovarja. 

Sposobnosti šolarja predstavljajo možnosti za učenje, šele motivi pa to možnost uresničijo.

»Zato je pomembno motivacijo stalno krepiti in pri tem pomagamo našim otrokom in mladostnikom v centru Memo,« zaključi.

Starejše novice