Foto: MOL
Študentka Nina Čuk je za svoje diplomsko delo, ki je nastalo prav v okviru projekta APPLAUSE, prejela Prešernovo nagrado Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Študij jo je pripeljal do projekta APPLAUSE

Pri projektu APPLAUSE gre za različna izobraževanja prebivalcev mesta Ljubljane o pomenu in uporabi invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki povzročajo predvsem ekonomsko škodo, saj večinoma končajo na sežigalnicah in kompostih.

S pomočjo omenjenega projekta takšne rastline pridobijo uporabno vrednost za izdelavo vsakodnevno uporabnih izdelkov.

V sklopu projekta, ki je deloval med leti 2017-2020 je sodelovalo več različnih partnerjev, med njimi tudi Naravoslovnotehniška fakulteta. Diplomsko delo je bilo torej izdelano v sklopu tega projekta in je omogočalo raziskovanje invazivnih tujerodnih rastlin v povezavi s tekstilstvom.

»O samem projektu sem izvedela preko svoje mentorice, ki je bila vanj tudi aktivno vključena. Meni osebno se je zdela zanimiva ideja, da iz odpadnih materialov lahko izdelaš nekaj koristnega in uporabnega oz. da v nečem, v katerem večina vidi zgolj smeti, vidiš priložnost,« je povedala Nina.

Za diplomsko nalogo prejela Prešernovo nagrado

Tema njenega diplomskega dela se je navezovala na razvoj okolju prijaznega postopka, s katerim se lahko izboljša lastnosti bombažne tkanine.

Te izboljšane lastnosti so zaščita človeka pred ultravijoličnim sevanjem in patogenimi bakterijami (tistimi, ki povzročajo bolezni), kar so dosegli s sintezo srebrovih nanodelcev ob prisotnosti različnih vodnih ekstraktov, ki so jih pripravili iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (korenika japonskega dresnika, plod octovca, cvetovi zlate rozge) in rastlinskih komponent živilskega odpadka (listi zelenega čaja, koščica avokada, olupek granatnega jabolka).

Tovrstne rastline predstavljajo odpadek in obremenitev za okolje, v diplomskem delu pa jim je dodeljena nova uporabna vrednost.

Za Prešernovo nagrado je trdo delala, saj je bilo njeno raziskovalno za nagrado nominirano že prej, ko pa je ni dobila, jo je to samo še dodatno motiviralo pri pisanju diplomskga dela.

Katere koristne predmete smo izdelali iz invazivnih tujerodnih rastlin in kakšna nova znanja smo pridobili v treh letih...

Objavil/a Mestna občina Ljubljana dne Sreda, 07. oktober 2020

Zakaj je projekt APPLAUSE pomemben za Ljubljano?

Projekt APPLAUSE vključuje strokovnjake z različnih področij, ki se z združenimi močmi borijo za izboljšanje nekega stanja oz. za rešitev določenega problema (problematike invazivnh tujerodnih rastlinskih vrst).

"Slednje je pomembno predvsem v dobi individualizma ter dejstvu, da je skupina močnješa kot posameznik. Strokovnjaki so svoje znanje in ugotovitve preko različnih dogodkov, delavnic in publikacij želeli prenesti tudi na celotno družbo in tako vplivati na njihovo dobrobit, podporo pa so prejeli tudi s strani Evropske Unije," je povedala nagrajenka Nina.

Starejše novice