Foto: Mestna občina Ljubljana
manjaarnsek
Čet, 28.1.2021 14:49
Na razpisu za priznanja Mesta mestom so bili kar štirje ljubljanski projekti prepoznani kot dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja.

Inštitut za politike prostora IPOP z razpisom Mesta mestom išče dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov – prakse, ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate in lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja.

Zmagovalci aktualnega razpisa

Na tokratni razpis je prispelo 29 prijav, med katerimi je komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolj ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela programa URBACT o trajnostnem celostnem urbanem razvoju.

Priznanja so prejeli Skupno zeleno, okolju prijazno javno naročilo pisarniškega papirja in higienskih papirnatih proizvodov v Javnem holdingu Ljubljana, električna vozila Kavalir Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, preobrazba starega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center Ljuba in Drago Javnega zavoda Mladi zmaji in Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet in akcija »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«.

Skupno zeleno

Javni holding Ljubljana skrbi z zelenim javnim naročanjem pisarniškega in higienskega papirja za zapiranje lokalnih snovnih tokov, spodbuja zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj. Prehod na uporabo enega od najbolj trajnostnih higienskih papirjev – papirnatih brisač in toaletnega papirja – omogoča na trgu okoljske in finančne prihranke. Z dobro prakso so v Javnem holdingu Ljubljana in javnih podjetjih začeli že leta 2016, leta 2019 pa so se jim pridružili celotna mestna uprava, vseh 17 četrtnih skupnosti in nekateri vrtci, osnovne šole in javni zavodi.

Kavalir

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet nudi v mestnem središču na območju za pešce vse leto brezplačne prevoze z električnimi vozili Kavalir. V prvi vrsti so Kavalirji namenjeni lažjemu premikanju starejših in gibalno oviranih oseb po območju, zaprtem za promet.

Prvi kavalir je po središču mesta zapeljal leta 2009, zdaj pa jih vozi že šest. Potniki jih lahko ustavijo kar med vožnjo, vozniki pa so dosegljivi tudi na klic.

Ljuba in Drago

Projekt preobrazbe odsluženega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center je v celoti temeljil na konceptu participatornih praks, vanj pa so bili poleg Javnega zavoda Mladi zmaji in Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet od začetka vključeni mladi, ki so s strokovno mentorsko podporo soodločali, prispevali ideje in delovali v vseh fazah projekta.

Star mestni avtobus je tako dobil novo namembnost in je odličen primer krožnega gospodarstva, saj v novi vlogi zdaj zagotavlja mobilni mladinski center za »sive cone Ljubljane« – lokacije, ki so podhranjene s prostori in programi za mlade.

»Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«

Na Mestni občini Ljubljana so 20. maja 2020 ob svetovnem dnevu čebel zasnovali akcijo ozaveščanja o pomenu pozne košnje za čebele, ki so jo poimenovali Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle. Na izbranih javnih zelenih površinah v mestu so s poznejšo in redkejšo košnjo (samo dvakrat letno) opozorili na pomen ohranjanja pestrosti travniške rastlinske strukture, ki daje pašo opraševalcem, od medonosnih čebel do številnih divjih opraševalcev. S tem sledijo lastnim prizadevanjem na področju skrbi za čebele in vseh opraševalcev v mestu in poudarjajo pomen ohranjanja biodiverzitete za naravo in človeka.

Preberite še:

Starejše novice