Foto: Saša Suzić
Ob 28. novembru, dnevu, ko obeležujemo prizadevanja ljudi, ki skrbijo za drevesa v mestih, MOL predstavlja drevo leta 2020. Ta naziv bo celo leto nosila povešava bukev, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93.

Že poleti so meščani poslali 29 predlogov za drevo leta, strokovna komisija pa je med njimi izbrala sedem finalistov, med katerimi so se nato o zmagovalnem drevesu odločali meščani, ki so svoje glasove oddali v spletni anketi. Zmagovalna bukev je prejela kar 41 odstotkov vseh oddanih glasov in tako za eno leto postala zagovornik ostalih dreves v mestu.

»V izbor mestnega drevesa leta vpletamo vedno več naših prebivalk in prebivalcev – ljubiteljev dreves in narave – in veseli nas, da imamo tudi sorazmerno velik nabor mogočnih dreves. Z izborom in imenovanjem drevesa leta počastimo naravo v mestu, kjer drevesa vedno težje živijo, počastimo drevesno vrsto, ki je porodila izbrano drevo, se slednjemu zahvalimo za vse darove in koristi, ki nam jih namenja, se zahvalimo lastnikom oziroma skrbnikom drevesa leta, ki so ga čuvali, pozovemo prebivalke in prebivalce, naj z drevesi sobivajo, naj jih spoštujejo in varujejo,«

je ob tej priložnosti dejal podžupan prof. Janez Koželj, ki je skrbnike med podelitvijo »medalje« zmagovalnemu drevesu izrecno pohvalil za njihova prizadevanja za še prijetnejše bivanje v Ljubljani.

Drevo skorajda branijo s svojim življenjem

»Zelo smo veseli, da je naša bukev zmagala in da je dobila medaljo. V soseski je prava zvezda, še posebej zdaj, ko je bila v tem izboru. Drevo je sicer pred našo hišo, ampak se zdi, da pripada kar vsem. Družine ga hodijo gledat in otrokom pripovedujejo o njem. Sprašujejo nas celo za dovoljenje, da se ga dotaknejo,« je o mogočni povešavi bukvi in odzivu mimoidočih nanjo povedala ena od njenih skrbnic, Sanja.

Očitno pa ima ta, približno stoletna bukev skrivnega oboževalca, saj njeni sedanji lastniki sploh niso vedeli, da je bila nominirana za drevo leta 2020.

Čeprav Sanja zanjo skupaj z družino in sosedi rada skrbi, je priznala, da imajo z bukvijo kar veliko dela.

»Jeseni je prava veselica pobirati listje – ga je res veliko. Tudi otroci pomagajo pri pospravljanju, radi skačejo po njem, ko ga bašemo v zabojnike. Vsaki dve leti pride tudi strokovna služba z dvigalom in drevo obreže. Za njegovo sedanjo čudovito podobo se moramo zahvaliti vsem, še posebej prejšnjim lastnikom, ki so ga negovali vsa ta leta. Njim smo tudi izrecno obljubili, da bomo pridno skrbeli zanj, kar tudi počnemo,« je izpostavila.

»Temu smo se resno zavezali, drevo skorajda branimo s svojim življenjem,« je še šaljivo pripomnila.

Pomen dreves v mestu

Osnovni namen akcije drevo leta je ozaveščanje o pomenu dreves. Z izborom drevesa leta želi MOL spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Izbrano drevo leto dni simbolno predstavlja vsa ostala drevesa v mestu.

Ljubljana je mednarodno priznano mesto dreves

Ljubljana je prepoznana kot »mesto dreves« v okviru programa »Tree cities of the World«. Priznanje sta ji podelila Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki na ta način spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa.

Podeljevalci priznanja so izpostavili, da v Ljubljani s številnimi aktivnostmi pomembno prispevamo k mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se gozdovi in drevesa v mestih in okolici pravilno negujejo, da z njimi trajnostno upravljamo in to tudi primerno obeležimo.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedajo izjemnega pomena mestnih dreves, ki so pomemben del okolja, saj prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju lokalne blaginje, poleg tega prispevajo k ciljem pri reševanju podnebnih sprememb.

Drevesa proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako v mestih povečujejo kakovost bivanja.

Zato si na MOL-u prizadevajo, da ohranijo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajajo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadijo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto, samo letos bomo do konca leta zasadili še več kot 460 dreves, že spomladi pa smo jih zasadili približno 140.

Številna drevesa dodatno zasadijo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbijo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj so tako zasadili že 40.000 dreves, podrobnosti o skrbi za mestno drevje najdete tukaj.

Starejše novice