Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Sre, 28.2.2024 11:00
Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih.

V petek se začne vpis v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za prihodnje šolsko leto. Potekal bo do 15. marca.

Vlogo za vpisa morajo oddati starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec; starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2023/24 in še potrebujejo vrtec; starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu in otrok ni bil sprejet v vrtec; starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

Starši lahko otroka vpišejo na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • oddajo osebno v vrtec,
  • pošljejo priporočeno po redni pošti,
  • oddajo skenirano po elektronski pošti.

Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 3. do 5. aprila.

Po zasedanju komisij bodo staršem 9. aprila poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

»Na vlogi je zaradi boljše preglednosti dodana točka prednostni sprejem, kjer starši označijo razlog po 20. čl. Zakona o vrtcih, po katerem ima otrok prednostni sprejem. V tem primeru je vlogi potrebno obvezno priložiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo (otrok s posebnimi potrebami) ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

V primeru, da starši v šolskem letu 2024/25 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama,« so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Starejše novice