Slika je simbolična.
Janja Cör
Tor, 9.5.2023 07:00
V mestni četrti Črnuče na območju Stare Črnuče se zaradi hitrih voznikov pojavlja potreba po ureditvi prehoda za pešce. Na območju cesto dnevno prečka ogromno otrok, ki so zaradi divjih voznikov izpostavljeni nevarnosti. Se obeta ureditev prehoda?

Krajani Črnuč opažajo, da je na tamkajšnji cesti na ulici Stare Črnuče nevarnost kombinacije prehitre vožnje in pešcev, opozarjajo, da je največji problem v smeri proti šoli. 

Pobuda za zarisanje prehoda za pešce in dodatnih oznak je po mnenju Mestne občine Ljubljana nesmiselna, saj je ureditev prehoda zaradi nepreglednosti ceste nevarna in neustrezna.

Kljub temu da pobuda ni bila uslišana, krajan poudarja, da na omenjenem mestu dnevno prečka cesto več kot sto otrok, katerih varnost ob tem po njegovem mnenju ni zagotovljena. 

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pojasnjujejo, da je ulica v vprašanju ozka in utesnjena med obstoječimi objekti:

»Širina celotnega cestnega koridorja le na posameznih odsekih presega štiri metre. V obstoječem cestnem koridorju je urejena enotna asfaltirana površina, ki je namenjena vsem prometnim udeležencem in za obe smeri.«

Zaradi prostorske stiske ni mogoče urediti pločnikov, prav tako ni mogoče zarisati tako imenovanih pasov za pešce, saj če se zariše prehod za pešce je treba tudi nedvoumno označiti prostor, kamor pešce sestopi na vsaki strani prehoda.

Na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet zagotavljajo, da bodo na terenu ponovno preverili možnost za postavitev dodatnih prometnih znakov, ki bi lahko pripomogli k nižjim hitrostim vozil:

»V splošnem velja, da se hitrosti vozil zmanjšajo ob vzpostavitvi doslednega kaznovanja prehitrih voznikov.«

Poleg tega pa izpostavljajo še nekatere druge načine, s katerimi bi se zagotovila večja varnost pešcev. 

 

Ureditev enosmernega vodenja prometa kot idealna rešitev? 

Mestna občina Ljubljana kot možno rešitev navaja enosmerno vodenje motornega prometa, tako bi bilo mogoče zarisati pasove za pešce in tudi prehode za pešce.

Ob tem poudarjajo, da je to dopustna prometna ureditev, ki pa bi zahtevala bistveno spremembo vsakodnevnih vzorcev obnašanja vseh uporabnikov tega prostora.

V preteklosti so stanovalci območja ocenili, da bi uveljavitev enosmernega motornega prometa bistveno poslabšala pogoje njihovega bivanja.

Mestna občina Ljubljana meni, da je zaradi pretečenega časa smiselno ponovno obuditi razpravo na četrtni skupnosti. 

Kot dopustna ureditev bi bila vzpostavitev dodatnih prometnih grbin, a tudi ta bi s sabo prinesla nekaj negativnih posledic, kot je na primer dodatni prometni hrup.

Starejše novice