FOTO: Mestna občina Ljubljana
Nika Vajnhandl
Ned, 6.6.2021 13:55
V Ljubljani je vedno več tigrastih komarjev. Zadnja leta, je v mnogih delih Ljubljane situacija postala nevzdržna.

Komarji so ena najuspešnejših skupin žuželk na svetu, saj jih lahko najdemo v številnih habitatih, imajo izjemne sposobnosti prilagajanja na različne okoljske dejavnike.

Znanih je okoli 3500 vrst, tri četrtine vseh živi v tropih in subtropih, z oddaljevanjem od tega območja pa se število vrst naglo zmanjšuje.

V Evropi živi okoli 120 vrst komarjev, kar je le štiri odstotkov vseh vrst.

V Sloveniji živi 45 vrst komarjev, od tega so tri tujerodne vrste. Od teh treh je najbolj moteč tigrasti komar, ki se je razširil že praktično v vse predele Mestne občine Ljubljana.

Situacija je resna

V Mestni občini Ljubljana se zavedajo resnosti situacije, zato že od leta 2017 v ospredje družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! postavljajo tigrastega komarja.

Z namenom ozaveščanja in izobraževanja meščank in meščanov izvajajo različne aktivnosti, na primer, delijo sadike zelišč, ki tigrastega komarja odganjajo. 

Za najmlajše so pripravili basen o komarju Tigru, ki so jo zvočno ubesedili in posredovali vsem vrtcem in osnovnim šolam v Mestni občini Ljubljana z namenom, da se tudi o tej problematiki pouči že otroke. 

Ker so vrtički pogost vir razmnoževanja komarjev, izvajajo izobraževanje najemnikov vrtičkov v lasti Mestne občine Ljubljana, pisno gradivo o tej problematiki pa je dostopno tudi na vseh četrtnih skupnostih. 

V sodelovanju z društvom Smetumet so pripravili tudi načrt za naredi-sam past za komarje in naredi-sam repelent za odganjanje tigrastih komarjev – o tem so posneli tudi videje:

V letošnjem letu bo Mestna občina Ljubljana ponovno v sodelovanju z RTV SLO na TV Slovenija 1 predvajala izobraževalni video o tigrastem komarju. 

V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije pa pripravljajo tudi letake z navodili za preprečevanje širjenja tigrastega komarja na pokopališčih.

Kako preprečiti širjenje tigrastega komarja?

Za preprečevanje širjenja tigrastega komarja lahko največ naredimo sami s tem, da:

  • imamo okolico hiše pospravljeno in naokoli nikoli ne puščamo nepokritih zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majhnih posod, saj ostanki vode predstavljajo idealno gojišče za razmnoževanje tigrastega komarja;
  • ne pustimo, da se voda nabira na ponjavah in drugih platnih, ki se uporabljajo za prekrivanje;
  • več kot nekaj dni zunaj ne puščamo nepokritih napihljivih bazenov in drugih vodnih igrač;
  • ne praznimo podstavkov za rože in drugih posod v kanalizacijske odtoke;
  • redno čistimo žlebove, sode in rezervoarje;
  • skrbimo za vodnjake in ribnike.

V zvezi  s preprečevanjem širjenja tigrastih komarjev je treba izpostaviti uradno stališče slovenske in tuje stroke, da »uporaba in povečano število komarjev ne upravičuje rabe biocidnih sredstev z namenom, da se njihovo število zmanjšuje«, kot je to predstavljeno v Načrtu pripravljenosti na pojav virusa Zahodnega Nila, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in v Smernicah za nadzor komarjev, ki so pomembni za javno zdravje v Evropi, ki jih je izdala Svetovna zdravstvena organizacija. 

Snovi, ki vplivajo na razvoj komarjev ali imajo nevrotoksične vplive, naj se uporabljajo kot metoda zadnje izbire, za dopolnitev okoljskega in biološkega nadzora. Ta se priporoča samo v primeru tveganja za javno zdravje, se pravi ob pojavi bolezni, ki jih posredno povzročajo komarji.

Starejše novice