Slika je simbolična.
Anonimnež (ni preverjeno)
Sre, 11.1.2023 11:00
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje odgovarja na nekoliko nenavadno pritožbo meščana.

Na sevisu Pobude meščanov smo naleteli na pritožbo meščana z začasnim prebivališčem v Ljubljani, ki sprašuje, zakaj ima po objavljenih kriterijih domnevno tujec prednost pri sprejemu otroka v vrtec pred državljanom Slovenije, ki ima prijavljeno začasno prebivališče v Ljubljani.

»Plačujem stroške in komunalne storitve Mestni občini Maribor, oba hodiva v službo, medtem ko priseljenci po navadi le koristijo socialne storitve,« je zapisal meščan.

Dejal je še, da ima stalno prebivališče prijavljeno drugje - pri starših, saj naj si lastne nepremičnine ne bi mogel privoščiti, do neprofitnih stanovanj pa že deset let ne more priti, ker naj bi ga pri tem prehitevali priseljenci.

Vsi vrtci v Ljubljani v primeru prostih mest sprejemajo tudi otroke iz drugih občin

Iz oddeleka za predšolsko vzgojo in izobraževanj Mestne občine Ljubljana na pritožbo meščana odgovarjajo, da so tujci, ki so v Sloveniji zaposleni v skladu z zakonodajo o zaposlovanju tujcev, glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja izenačeni s slovenskimi državljani.

To tudi pomeni, da se dohodnina, ki se pridobiva iz naslova zaposlitve, upošteva v proračunu občine, kjer tujec prebiva.

»Dohodnina je poglavitni vir financiranja občin, zato imamo kot glavni kriterij pri dodeljevanju točk za vpis v vrtec stalno in ne začasno prebivališče. Kot pravilno ugotavljate, se dohodnina iz vašega delovnega razmerja upošteva in porabi za tekoče in investicijske stroške, tudi za vrtce, v občini Mestna občina Maribor (iz zapisa domnevamo, da gre za Maribor) in ne Ljubljana,« odgovarjajo iz Mestne občine Ljubljana.

Vsi vrtci v Ljubljani pa naj bi v primeru prostih mest sprejemali tudi otroke iz drugih občin, zlasti v drugem starostnem obdobju, ko se sprostijo normativi za velikost posamezne skupine.

Starejše novice