Foto: Bobo
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Sre, 29.9.2021 06:52
Inšpektorica Deana Potza nam je razložila, kakšno je delo inšpektorja v primeru preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT zaposlenih in uporabnikov storitev.

Na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije je zaposlenih 82 inšpektorjev. Na terenu jih je dnevno okoli 55.

Kako inšpektor izvaja svoje delo?

Deana Potza z ministrstva za zdravje za Ljubljanainfo razlaga, da v zvezi s preverjanjem pogoja PCT inšpektorji preverjajo, kako nosilec dejavnosti zagotavlja preverjanje pogojev za zaposlene in za goste.

Nosilec dejavnosti mora zagotoviti, da so zaposleni ustrezno testirani oziroma izpolnjujejo zahteve za izjeme, ki se jim ni potrebno testirati. Inšpektor preveri način zagotavljanja predpisanih pogojev in ob ugotovljeni neskladnosti ustrezno ukrepa.

Pri preverjanju PCT pogojev za goste pa inšpektor preveri, na kakšen način nosilec dejavnosti zagotavlja spoštovanje odloka glede izpolnjevanja PCT pogoja za goste.

Goste je potrebno recimo že ob prijavi v nastanitev seznaniti s tem, da je potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Če gost potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT ne predloži, ponudnik gosta zavrne. V primeru, da se gost s tem ne strinja in pride do dodatnih težav, je za to pristojna policija.

Inšpektorica Potza za Ljubljanainfo opisuje, da so odzivi večinoma pozitivni, saj se tako zavezanci kot stranke zavedajo, da spoštovanje pogoja PCT zagotavlja normalno obratovanje dejavnosti.

Koliko kazni izdajo?

V obdobju od 15. septembra do vključno 22. septembra je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravil 161 nadzorov nad spoštovanjem odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom.

Od tega je bilo 91 nadzorov opravljenih v zdravstveni dejavnosti, 44 v vrtcih in osnovnih šolah, 16 na področju higienske nege in deset v nastanitvah z gostinstvom.

Kršitve določil odloka glede PCT pogoja so bile ugotovljene pri treh zavezancih, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, v eni osnovni šoli in v enem objektu higienske nege, zaradi česar so bila zavezancem izrečena opozorila.

Kdo preverja kaj?

V skladu s svojimi izvirnimi pristojnostmi in pristojnostmi, ki izhajata iz dveh interventnih zakonov, nadzor nad spoštovanjem odlokov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 lahko izvajajo vsi inšpektorati, navedeni v obeh interventnih zakonih, in policija.

Da ne bi prihajalo do podvajanja nadzorov, v skladu z dogovorom med inšpektorati v praksi nadzor v gostinski dejavnosti primarno izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, v trgovinski dejavnosti Tržni inšpektorat Republike Slovenije, na športnih prireditvah Inšpektorat za šolstvo in šport, na kulturnih dogodkih Inšpektorat za kulturo in medije.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije skladno s svojimi pristojnostmi in dogovorom z drugimi inšpektorati izvaja nadzor predvsem v zdravstveni, vzgojno-varstveni ter vzgojno-izobraževalni dejavnosti, v dejavnosti higienske nege in nastanitveni dejavnosti s pripadajočo gostinsko ponudbo.

Starejše novice