Ljubljanainfo
Sre, 26.10.2022 17:01
Zaposleni v javnem sektorju v Avstriji kmalu ne bodo več dodatno obdavčeni v Sloveniji. Sindikat delavcev migrantov Slovenije napoveduje boj za vračilo preveč zaračunane dohodnine.

Delavci, zaposleni pri delodajalcih v tujini, so po razsodbi vrhovnega sodišča kot slovenski davčni zavezanci upravičeni do zmanjšanja davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja za stroške prevoza na delo v tujino in nazaj.

Prevoz in malica se ne štejeta v davčno osnovo

Vrhovno sodišče je odločilo, da je uredba, po kateri je čezmejni delavec do povračila stroškov poti na delo in z dela upravičen le pod pogojem, da se na delo vozi najmanj štirikrat tedensko, neustavna.

Vsaki dodatni pogoji za upoštevanje teh stroškov niso skladni z ustavo. 

Za zaračunavanje preveč davka je »kriv« slab prevod konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in nerazčiščena davčna razmerja med Slovenijo in Avstrijo. 

Sindikat delavcev migrantov Slovenije napoveduje boj za vračilo preveč zaračunane dohodnine.

Tedenski migranti upravičeni do zmanjšanja davčne osnove za stroške prevoza

Vrhovno sodišče je odločilo, da se tudi tedenski migranti upravičeni do zmanjšanja davčne osnove od doseženih dohodkov iz delovnega razmerja za stroške prevoza na delo in z dela, kamor sodi tudi vožnja od domovanja v Sloveniji do kraja v drugi državi, kjer dejansko opravlja delo, in nazaj.

Na kratko to pomeni, da bo tudi tedenskim migrantom zmanjšana davčna osnova ne glede na število voženj.

Vrhovno sodišče je odločilo, da je določba uredbe, ki kot pogoj za to davčno upoštevanje opredeljuje minimalno število voženj od določenega prebivališča in nazaj (vsaj štirikrat tedensko), v nasprotju s 45. členom zakona o dohodnini ter presega ustavno dopustni obseg urejanja s podzakonskim predpisom. 

Omenjeni člen tako v prvem odstavku med drugim določa, da se »zavezancu, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini, v davčno osnovo od tega dohodka ne všteva dohodek v višini stroška prehrane med delom in stroška prevoza na delo in z dela glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, pod pogoji in do višine, ki jih na podlagi predhodnega člena zakona določi vlada«.

Sindikat delavcev migrantov vse delavce migrante, ki se na delo vozijo manj kot štirikrat na teden poziva, da svoje davčne napovedi dopolnijo tudi s potnimi stroški, ki do sedaj niso bili upoštevani. S tem bodo svojo davčno obveznost zagotovo zelo znižali.

»Tehtnica se počasi, a vztrajno nagiba na stran delavcev migrantov«

»Po večletnem upravnem in sodnem pravdanju se tehtnica počasi, a vztrajno nagiba na stran delavcev migrantov, zaposlenih v javni službi,« so sporočili iz Sindikata delavcev migrantov Slovenije.

»Veseli nas, da odločitvam upravnega sodišča končno sledi Finančna uprava Republike Slovenije in ministrstvo za finance,« je povedal predsednik Sindikata delavcev migrantov Mario Fekonja: »Do sedaj smo imeli občutek, da državo oziroma obstoječo oblast zanima le, da se v proračun momentalno steče čim več davkoplačevalskega denarja, pri tem pa jih ne zanima, kaj bo to pomenilo za državo Slovenijo v naslednjem političnem mandatu, tudi če bi se denar moral vračati državljanom.« 

»To pa zaradi specifičnosti davčnega postopka, ko je kljub pritožbi potrebno takoj oziroma v roku 30 dni od prejema odločbe plačati odmerjen davek,« dodaja. 

»Obravnavana problematika delavcev migrantov, zaposlenih v javni službi, je sicer kompleksna, a po najinem mnenju enoznačna in jasna,« pravita odvetnika Davor Ozmec in Slavko Vesenjak: »Kljub temu so bili potrebni številni upravni sodni postopki, ki so eden za drugim potrjevali naša prepričanja.«

»Verjameva, da so pravna stališča razjasnjena do mere, da presenečenj s strani davčnega organa več ne bo,« dodajata.

Starejše novice