Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Sre, 15.3.2023 16:11
Dijaki in študentje lahko za delo preko študentske napotnice uveljavljajo davčno olajšavo oziroma znižanje davčne osnove za stroške prevoza.

Dijaki in študentje lahko za delo preko študentske napotnice zaprosijo za posebno olajšavo, ki vključuje stroške prevoza in prenočitev v času opravljanja dela prek študentske napotnice.

Za delo preko študentske napotnice potnih stroškov dijaki in študentje ne dobijo povrnjenih, lahko pa zaprosijo za znižanje davčne osnove.

Zakon o dohodnini v 44. členu določa, da je za dohodke v katere spada študentsko delo, možno uveljavljanje potnih stroškov in nočitev, potni stroški pa se povrnejo, če študent pravočasno uveljavi pravico do povratka.

Za uveljavitev olajšave se povrne 0,18 evra na vsak polni kilometer

Potni stroški se sicer uveljavljajo le v primeru, da je kraj opravljanja dela od prebivališča študenta ali dijaka oddaljen več kot kilometer, pri tem pa se upošteva prebivališče, ki je najbližje kraju opravljanja dela.

Roki za uveljavitev so navadno 5. februarja, lahko pa se dejanske stroške uveljavlja tudi naknadno, kot ugovor zoper informativnemu izračunu dohodnine.

Finančna uprava Republike Slovenije študentu ali dijaku, ki uveljavlja to pravico prizna 0,18 evra na kilometer za vsak polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Študent ali dijak, ki želi uveljavljati pravico za olajšavo mora vložiti Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine.

Zahtevek lahko vloži elektronsko preko poslovanja Finančne uprave Republike Slovenije eDavki, osebno ali pa po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Zahtevek za olajšavo lahko vložijo tudi študentje in dijaki, ki se vozijo z javnim prevozom

Zahtevku za olajšavo mora študent ali dijak predložiti:

  • poročilo o prisotnosti na delu,
  • pisno izjavo o uporabi lastnega prevoznega sredstva,
  • delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela,
  • podatke o številu prevoženih kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela,
  • izjava mora vsebovati tudi zagotovilo, da so podatki v njej resnični in pravilni, brez tega povračilo stroškov ni možno.

Študentje lahko dobijo povrnjene tudi stroške javnega prevoza, zahtevku pa morajo predložiti:

  • vozovnico,
  • delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela,
  • poročilo o prisotnosti na delu.

Po podatkih finančne uprave za leto 2021 je olajšavo za potne stroške uveljavilo zgolj 46 odstotkov vseh študentov, ki so opravljali študentsko delo.

Starejše novice