oglasniprispevek1
Čet, 26.1.2023 16:14
Oddaja Zdravje v naših rokah se je tokrat posvetila medgeneracijskemu prenosu. O izzivih in možnosti za mlade prevzemnike sta spregovorila kmetijska svetovalca, obiskali pa smo mlado prevzemnico iz Bogojine.

V petem delu oddaje Zdravje v naših rokah, v kateri TV Idea v slopu projekta informira gledalce o skupni kmetijski politiki in pomenu lokalno pridelane hrane, so se tokrat dotaknili medgeneracijskega prenosa in medgeneracijskega sodelovanja na kmetijah. 

Generacijska pomladitev je eden od ključnih pogojev za povečanje konkurenčnosti kmetije in s tem tudi lokalnega kmetijstva, zato se Evropska skupna kmetijska politika posveča spodbujanju mladih h kmetovanju. 

Večina kmetov je samozaposlenih 

Do zdaj je v Sloveniji nepovratna sredstva za mlade kmete prejelo 1418 mladih prevzemnikov. Skupno je bilo razdeljenih 52,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Povprečna starost slovenskega gospodarja kmetije je 58 let, od tega je tri četrtine moških. V Sloveniji je bilo lansko leto v kmetijstvu uradno zaposlenih 73.607 delavcev, od česar jih je kar 69.217 bilo samozaposlenih. Plačanih delavcev na kmetijah je bilo le 4390.  

Evropske kmetije so družinske kmetije

Večina kmetij v Evropi je družinskih kmetij, ki prehajajo iz generacije v generacijo, zato je nujno, da imajo urejeno nasledstvo. 

V iztekajočem programu obdobju, je bilo izvedenih osem razpisov za mlade prevzemnike, katerih cilj je bil izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetiških gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti samih kmetij.

Splošni pogoji za mladega prevzemnika      

Simon Seči s Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota je razložil splošne pogoje za mladega prevzemnika. 

»Pogoj je, da je vlagatelj mlad kmet, star od 18 do 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost,« je dejal Seči. 

Kot ustrezno znanje se upošteva končana srednja kmetijska šola oziroma končana poklicna šola drugih smeri in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije iz smeri kmetijstva.

Mlad prevzemnik mora poleg izobrazbe imeti še najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetiji, kar lahko dokaže s tem, da je kmečko zavarovan ali kot član družine vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.     

Mlad prevzemnik mora imeti najmanj šest in največ 80 hektarjev primerljivih kmetijskih površin. Za živinorejce je pogoj najmanj 15 glav in največ 160 glav istovrstne živali. Čebelarji pa morajo imeti najmanj 60 in največ 200 čebeljih družin.  

Pomemben je odnos vseh članov družine na kmetiji 

Prenos kmetije in s tem tudi pripadajočega posestva in hiše, je tako za starše kot otroka, velik korak. 

»To ni samo podpis pogodbe pri notarju, postopek se začne s pripravami in pogovori. V tej zgodbi nastopimo tudi strokovnjaki s Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, kjer kmetom svetujemo in jih usmerjamo, kako poteka sam prenos kmetije in kako si lahko pridobijo sredstva v obliki nepovratne pomoči za vzpostavitev kmetije,« je razložil Seči.  

Svetovalci na kmetijsko gozdarskem zavodu tako svetujejo pri predaji kmetije na mladega kmeta in sodelujejo pri pripravi dokumentacije in vlog na javne razpise. Prav tako pregledajo ali vlagatelj izpolnjuje vse pogoje in ga poučijo o vseh morebitnih sankcijah ob neizpolnjevanju obveznosti.    

Glavna težava je staranje prebivalstva 

Ana Petrovič s Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota omeni, da je problem celotne Evrope staranje kmečkega in tudi splošnega prebivalstva. Trenutno je vsak peti državljan starejši od 65 let, leta 2050 pa bo prividoma že vsak tretji državljan. 

»Mladi se ne bojijo prevzema,« je mnenja Ana Petrovič. 
 

Težava so bolj starejši, ki težje predajo vajeti mladi generaciji. Toda, ko vidijo, kako mladi vlagajo in nadgrajujejo kmetijo, se jih večina lažje odloči predati kmetijo. 

»Mladi prevzemniki že imajo neko vizijo, vidijo, kako se druge kmetije razvijajo in potem tudi starejši gledajo z drugega zornega kota,« razloži Petrovič. 

Skupna kmetijska politika v novem obdobju 2023-2027, predvideva pomoč mladim prevzemnikom in kmetijam.  

Obisk pri Puhanovih 

Turistična kmetija Puhan je družinska kmetija, ki se nahaja v Bogojini. Ukvarjajo se s kmetijstvom, vinogradništvom in turizmom. Redijo tudi prašiče in imajo obrat za predelavo mesa. 

Dejavnost so začeli leta 2001. Imajo deset hekerjev obdelovalne zemlje in dva hektarja vinogradov. Ko se je mati Olga Puhan upokojila, je vodenje prevzela hčerka Katarina Gjerkeš Puhan.

»Vodi ona, delamo pa vsi, ker to je dejavnost, ki jo moraš opravljati dve generaciji skupaj,« je povedala Olga Puhan.

Predaja je za njih bila zgolj formalnost 

Katarina Gjerkeš Puhan je mlada prevzemnica postala leta 2016, drugače pa je na kmetiji pomagala že od mladih nog in uresničevala svoja ideje. Predaja kmetije je bila tako za mamo Olgo zgolj formalnost, ki ni prinesla bistvenih sprememb.    

Katarina je po koncu študija vinogradništva, vinarstva in sadjarstva zase in za svojega moža Doriana videla priložnost v zaposlitvi na kmetiji. Ker se je starejša sestra odselila, je bilo tudi hitro jasno, da bo kmetijo Katarina tudi prevzela.    

Kozmetika iz svinjske masti 

Katarina pravi, da s partnerjem vedno stremita k novim inovacijam in tudi na izletih v prostem času, iščeta primere dobih praks.  

»Inovacije so vsekakor nujno potrebne, tudi za goste, ker po določenem času se naveličajo enih in istih stvari,« je mnenja Katarina. 

Tako je prišla na idejo o kremi za roke iz svinjske masti. Sprva le zase, sčasoma pa je naraščalo povpraševanje, tako da lahko to posebno kozmetiko danes tudi kupite v njihovi trgovini z domačimi izdelki. 

Vedno večje povpraševanje po prekmurskih jedeh 

Gostje na Turistični kmetiji Puhan večinoma prihajajo iz osrednje Slovenije ter sprašujejo po tipičnih prekmurskih jedeh.  

»Gostje, ki prihajajo k nam, vedno kaj iščejo. V preteklih letih je še bilo tako, da so hoteli pizze in lignje in podobne stvari, zdaj pa se je trend kulinarike že toliko spremenil, da gostje vedo, da pridejo sem na prekmursko hrano,« razloži Katarina Gjerkeš Puhan.    

Najbolj prodajani izdelki Puhanovih so tako prekmurska šunka, salame, vratovina, pašteta, vina in vložena zelenjava.  

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija, niti organ, ki dodeli sredstva.

aa

Starejše novice