Ljubljanainfo
Pon, 1.8.2022 13:29
Poziv k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževalnih ustanov in v drugih javnih objektih.

Predsedstvi Dijaške organizacije Slovenije in Študentske organizacije Slovenije sta na Vlado Republike Slovenije, pristojni ministrstvi za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter za izobraževanje znanost in šport in Nacionalni inštitut za javno zdravje naslovili poziv k zagotavljanju brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževanih ustanov ter drugih javnih objektih. 

V pozivu pišejo, da se zavedajo da menstruacija ni izbira, kar pomeni, da njena stigmatizacija predstavlja eno izmed mnogih ovir za menstrualno znanje in podlago za diskriminacijo.

»V svojem razmisleku sledimo ugotovitvam mednarodnih organizacij, ki že vrsto let poudarjajo, da se vlaganje v destigmatizacijo menstrualnega zdravja in higiene kaže v izboljšanju telesnega zdravja in duševnega zdravja, prav tako pa pusti druge ekonomske koristi.  

Ukrepi, ki se sprejemajo na tem področju, so hkrati osrednjega pomena za spodbujanje enakosti spolov. Kot ključni cilj našega poziva vidimo spremembo na področju zmanjšanja menstrualne stigme in diskriminacije. V teh aktivnostih pa izjemno pomembno vlogo igra tudi področje izboraževanja,« so zapisali. 

Dostop do menstrualnih izdelkov temeljna človekova potreba

V dijaški in študentski organizacije od vlade pričakujejo, da bodisi iz državnega proračuna bodisi iz proračunov posameznih izobraževalnih ustanov zagotovi zadostno količino brezplačnih higienskih menstrualnih pripomočkov na vseh javnih šolskih straniščih, pa tudi v straniščih drugih javnih ustanov.

»Tako kot pričakujemo, da sta v toaletnih prostorih na voljo toaletni papir in milo, bi morali biti brezplačno dostopni tudi ženski higienski pripomočki. Dostop do menstrualnih izdelkov je namreč temeljna človekova potreba,« so poudarili.

Gre za enega do načinov, s katerim lahko po njihovih navedbah kot družba posredno vplivamo na zmanjševanje revščine, prispevamo k bolj vključujočemu šolskemu okolju, s tem pa omogočimo zvišanje otroške in mladinske blaginje.

Menstruacija brez ustreznih higienskih pripomočkov lahko pusti pečat v najstniškem razvoju in ohromi šolski proces, so poudarili. Ob tem so navedli rezultate ameriške študije, po kateri se je 86 odstotkov žensk že znašlo v situaciji, ko v javnem prostoru niso imele ustreznih pripomočkov.

Nekatere ženske si vložkov in tamponov ne morejo privoščiti

Kot pišejo, si v tujini in Sloveniji nekatere ženske higienskih vložkov in tamponov ne morejo privoščiti. Nekatera dekleta v skrajnih primerih zaradi tega celo izostajajo od pouka.

V pozivu so izpostavili še primere dobrih praks - na nekaterih slovenskih srednjih šolah so brezplačne higienske pripomočke na straniščih že ponudili.

Na podlagi izjav dijakinj in praks v dijaški organizaciji ugotavljajo, da dijakinje v večinoma posegajo le po takšni količini brezplačnih izdelkov, ko jo potrebujejo.

Starejše novice