Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je za večino staršev zelo dobrodošla.
Ljubljanainfo
Pet, 12.4.2024 20:00
Nekatere občine so zelo radodarne, druge novorojencu podarijo medovito rastlino.

Ob rojstvu otroka večina občin staršem ponudi enkratno finančno pomoč. Ta se po občinah zelo razlikuje, od nekaj čez 100 evrov pa celo več kot tisočaka. 

Po naših podatkih tako pomoč ob rojstvu otroka v Ljubljani znese 380 evrov, kar dvakratnik osnovne pomoči v Mestni občini Ljubljana, ki znaša 190 evrov. 

Na voljo sta dve pomoči: ena od države in druga od občine (foto: Bobo).

V Mariboru le 130 evrov, zakaj?

V Mariboru pa je znesek nekoliko nižji, pomoč ob rojstvu otroka znaša 130 evrov. Poleg tega so največ vlog staršev v lanskem letu prejeli na Mestni občini Maribor, in to kar 574, poroča Delo. Zakaj je znesek toliko nižji od tistega v Ljubljani?

To naj bi se zgodilo zaradi pravilnika, ki zdaj omogoča pravico do enkratne denarne pomoči vsem otrokom s stalnim prebivališčem Mestni občini Maribor, državljanstvo pa več ni pogoj za pridobitev sredstev.

Kje starši dobijo največ?

Na vzhodu države so najbolj radodarni, saj po tisoč evrov pomoči starši prejmejo v občinah Lendava. Šalovci, Kobilje in Gornji Petrovci, v Moravskih Toplicah pa kar 1200 evrov

Največja pomoč v državi je v Bohinju, kjer se znesek pomoči ob rojstvu otroka usklajuje z minimalno plačo in znese 1253,90 evra

V Kranju je višina pomoči 250 evrov, v Celju pa 150 evrov, v Piranu 300 evrov.

Zneski pomoči ob rojstvu otroka, ki jo starši dobijo ob občine, se od občine do občine zelo razlikujejo.

Kako do pomoči?

Izpolniti bo treba vlogo, ki jo za na primer Ljubljano najdemo na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Podrobnosti o postopku dodeljevanja denarne pomoči dobite na centrih za socialno delo, ki so pristojni za reševanje vlog. 

Seveda je pogoj bivanje na območju občine, nekatere občine tudi zahtevajo, da sta otrok in vlagatelj slovenska državljana, oddati pa jo je treba v razumnem času po rojstvu otroka, torej mesecu ali dva, odvisno od vsakega centra za socialno delo posebej.

Prevare – manipulacije s stalnim prebivališčem

Pa so resnične tudi prevare, o katerih se je že pisalo na družbenih omrežjih: da starši otroka prijavijo na nekem naslovu le zato, da dobijo višji znesek denarne pomoči ob rojstvu otroka, potem pa ga prijavijo še drugje in poberejo pomoč še v drugi občini? 

Da se kaj takega dogaja, so po navedbah Dela opazili v občini Radenci

V občini Dobrna pa so celo preverjali, ali je bila denarna pomoč že prejeta v kakšni drugi občini, a takšnih zlorab niso zaznali. Dodajmo še, da se od zneska, ki ga starši prejmejo kot pomoč ob rojstvu otroka, ne plačuje dohodnine.

Pomoč tudi od države

Tudi država nudi pomoč ob rojstvu otroka, ki je namenjena nakupu opreme za novorojenčka

Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. 

Pomoč znaša 421,97 evra, upravičenec jo prejme v enkratnem znesku. To pravico lahko mati uveljavlja tudi z vlogo, s katero uveljavlja pravice ob rojstvu otroka, ali z vlogo, s katero uveljavlja pravico do starševskega dodatka. 

Starejše novice