Slika je simbolična.
Pia Seidl
Pon, 30.5.2022 18:00
Zaradi epidemije izgorelosti in premalo fleksibilnega dela večina žensk svoje duševno stanje ocenjuje kot slabo.

Raziskava med 5000 ženskami iz desetih držav razkriva, da so stres, nadlegovanje in tako imenovane 'mikro agresije' še vedno na visoki ravni, so sporočili iz družbe, ki podjetjem svetuje glede upravljanja, Deloitte.

Več kot polovica žensk je povedala, da so pod večjim stresom kot lani, in skoraj polovica jih navaja, da so izgorele. Prav tako je večina svoje duševno zdravje označila kot slabo ali zelo slabo.

Kljub uvedbi novega načina dela, ki omogoča večjo fleksibilnost, je raziskava pokazala, da je pri teh modelih nevarnost, da bodo izključeni ravno tisti, ki naj bi jim ta nova ureditev najbolj koristila.

Ženske zaradi stresa, izgorelosti in omejenih možnosti napredovanja zapuščajo delodajalce. Slednji pa ne vedo, kako bi se s tem spopadli.

Ženske ne občutijo prednosti novih načinov dela

Raziskava kaže, kako pomembno je, da podjetja podkrepijo svoje formalne politike z dejanji, ki resnično izboljšujejo dobro počutje in povečujejo fleksibilnost, in da iz dneva v dan gojijo kulturo spoštovanja in vključenosti.

Medtem ko so številne organizacije v zadnjem letu spremenile svoje delovne strategije in prešle na prožne in hibridne oblike dela, številne ženske pravijo, da še ne čutijo prednosti, ki naj bi jih imeli ti novi načini dela. 

Poleg fleksibilnosti izzive predstavlja tudi hibridno delo

Ženske, ki delajo v hibridnih okoljih, so povedale, da so bile pogosto izključene iz pomembnih sestankov. Izpostavljajo tudi pomanjkanje stikov z osebami na vodilnih položajih.

Raziskava kaže, da so ženske, ki delajo v hibridnih okoljih, bistveno bolj izpostavljene mikro agresijam kot tiste, ki delajo izključno na daljavo ali izključno na lokaciji delodajalca.

Polovica žensk je povedala, da so izkusile mikro agresije, in le nekaj, da so bile tudi žrtve nadlegovanja. 

V večji meri so bile izključevanja deležne pripadnice etničnih manjšin, predstavnice LGBT+ skupnosti in ženske na nižjih vodstvenih ali nevodstvenih položajih, ki so tudi manj optimistične glede svojega kariernega napredka kot pred letom dni.

Prav tako je več kot polovica žensk, ki dela na srednji vodstveni ali ne vodstveni ravni, in mlajših žensk (starih od 18 do 25 let) povedalo, da se počutijo izgorele, kar kaže na visoko raven izgorelosti med ženskami v teh skupinah. 

Kdo so vodje enakosti?

Podjetje Deloitte je v raziskavi opredelilo skupino delodajalcev, ki so jih poimenovali vodje enakosti. Ženske, ki delajo v teh organizacijah, navajajo, da ima njihov delodajalec resnično vključujočo kulturo, ki podpira njihovo kariero in ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem.

Prizadevanje za enakost spolov pa ima prednosti tudi za organizacije, saj nobena od žensk, ki delajo za vodje enakosti, trenutno ne išče nove zaposlitve, ugotavljajo v raziskavi. Večina jih je povedala, da so pri delu motivirane, se počutijo dobro in so v službi zadovoljne.

Meta Mežnar, vodja komunikacij v regiji Deloitte, je ob tem izpostavila:

»Organizacije se morajo spopasti z izgorelostjo, duševno zdravje morajo postaviti na prvo mesto in uvesti politike hibridnega dela, vključenosti in fleksibilnosti, ki ženskam resnično pomagajo.

Napredek, ki so ga nekateri pri tem že dosegli, jim je lahko v edinstveno oporo pri ustvarjanju pravičnega in vključujočega okolja za ženske iz vseh ozadij.« 

Starejše novice