Ljubljanainfo
Tor, 13.12.2022 12:43
Epidemije covid-19 je pustila pečat na vseh vidikih življenja, tudi na kulturnem dogajanju. Leta 2019 smo zabeležili 64 odstotkov več odrske produkcije kot letos.

Odre kulturnih domov, gledališč in glasbenih ustanov je v letošnjem letu obiskalo okoli dva milijona obiskovalcev, izvedenih pa je bilo 15.885 kulturnih prireditev, kar je 64 odstkov manj kot leta 2019. 

Nekaj več kot polovica je bila v okviru lastne produkcije in koprodukcije. Ostale prireditve so bile prireditve gostujočih izvajalcev oziroma izvajalcev. 

Skoraj 90 odstkov kulturnih ustanov utrpelo okrnjeno dejavnost

Zaradi epidemije covid-19 in ob tem sklenjenih zajezitvenih ukrepov je imelo okrnjeno dejavnost 89 odstotkov kulturnih ustanov vključenih v raziskavo. Ob tem pa jih je 74 odstotkov doživelo razcvet drugih oblik dejavnosti

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je zaradi izbruha epidemije 69 odstotkov kulturnih ustanov prirejalo manj prireditev. 

56 odstotkov je poročalo o zmanjšanem najemu zunanjih izvajalcev, 40 odstotkov pa zatrdilo, da zaradi koronavirusa ni bilo okrnjenega sodelovanja z zunanjimi izvajalci. 

Le štiri ustanove so zabeležile povečano število zunanjih sodelavcev. 

Odrske dejavnosti od prvega leta epidemije narasle

Glede na prvo leto epidemije se je od leta 2020 odrska dejavnost povečala za 42 odstotkov, teh je bilo največ v kulturnih domovih in centrih za kulturo, kjer je bilo izvedenih 78 odstotkov prireditev.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v gledališčih in obeh operah izvedenih 20 odstotkov dejavnosti, v glasbenih ustanovah pa le nekaj več kot dva odstotka. Razlog temu so gostovanja in nastopi izven ustanov.

E-prireditve prispevale k bolj bogatemu dogajanju

Številne kulturne ustanove so se v času zajezitvenih ukrepov epidemije covida-19 posluževale e-prireditev, teh je bilo kar 3 597, leta 2020 pa 3 974.

Po zaslugi e-prireditev se je celotna kulturna produkcija povečala za skoraj 23 odstotkov. 

Približno 1,9 milijona obiskovalcev

Celotno število obiskovalcev prireditev je 1,899 milijona, povrečen obisk posamične prireditve pa je 120 obiskovalcev.

Z vstopninami se je na vseh prireditvah iztržilo 4,4 milijona evrov, povprečna vstopnica pa je znašala deset evrov. Okoli 36 odstotkov prireditev pa je bilo brezplačnih. 

Največ glasbenih in plesnih festivalov

V okviru kulturnih domov, gledališč in glasbene ustanov se je v letu 2021 odvijalo 192 festivalov, na katerih je potekalo 4.428 prireditev.

Na prvem mestu so pristali glasbeni in plesni festivali, katerih je bilo 83. Gledaliških festivalov je bilo 30, temu so sledili filmski festivali, katerih je bilo 24. 

Število zaposlenih v kulturnih ustanovah nižje

Na Statističnem uradu Republike Slovenije navajajo, da se je v primerjavi z letom 2020 število zaposlenih zmanjšalo za tri procente, pri tem pa se je za 26 odstotkov povečalo število zunanjih sodelavcev.

Kljub temu je število zunanjih izvajalcev (11.519) v obravnavanih kulturnih ustanovah še vedno nižje kot leta 2019 (13.319).

Pri zunanjih sodelavcih so največji delež zasedli prostovoljci, katerih je bilo kar 29 odstotkov od vseh zunanjih sodelavcev. 

Za senzorno ovirane poskrbljeno zgolj v 40 odstotkih ustanov

Večina ustanov omogoča dostop gibalno oviranim, ta je v 59 odstotkih popolnoma urejen in v 34 odstotkih delno urejen.

Senzorno ovirani pa so pri tem odrinjeni na rob, saj je za njih urejen dostop zgolj v 40 odstotkih ustanovah.

Starejše novice