FOTO: GOV.si
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Čet, 8.4.2021 10:26
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načrtuje gradnjo stavbe Centra znanosti s pripadajočimi ureditvami.

Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostaviti primerno znanstveno in izobraževalno infrastrukturo, katere delovno ime je »Center znanosti«. 

Center znanosti bo stičišče znanosti, tehnologije in kulture skozi tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje. 

Kaj lahko od Centra znanosti obetamo?

S prikazom znanstvenih, tehnoloških in kulturnih odkritij ter dosežkov gospodarstva, raziskovalnih institucij oziroma človeštva na sploh, želi Center znanosti navduševati nad raziskovanjem in učenjem, ponuditi nabor odgovorov in vprašanj, ki navdušujejo in prebujajo radovednost, ustvarjalnost, entuziazem in samoiniciativo, s tem spodbujati zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju. 

FOTO: Dekleva Gregorič arhitekti

S poudarkom na interdisciplinarnosti, odprtem povezovanju in sodelovanju ter organskem razvoju in dopolnjevanju vsebin, Center znanosti stremi k vzpostavitvi inteligentnega, inovativnega, interdisciplinarnega, interaktivnega organizma učenja, idej, ustvarjanja, povezovanja, raziskovanja in rešitev.

FOTO: Dekleva Gregorič arhitekti

Kje bo Center znanosti stal?

Center znanosti bo stal v Trnovem, projektirali pa ga bodo v biroju Dekleva Gregorič arhitekti.

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, povedo, da investicija »Izgradnja centra znanosti kot demonstacijskega objekta« znaša nekje 31 milijonov evrov.

Kako bo Center znanosti izgledal?

»Krog je univerzalen simbol, ki svet predstavlja od atomskega do planetarnega merila. Kot tak je postal oblikovalsko orodje za sistematsko prostorsko organizacijo Center znanosti, ki pod skupno streho v parku združuje serijo krožnih paviljonov,« razlagajo v biroju Dekleva Gregorčič arhitekti.

FOTO: Dekleva Gregorič arhitekti

Center znanosti bo v obliki serije paviljonov v krožni ureditvi, s katerimi bodo lahko razmestili programe. Struktura zgradbe omogoča delitev na manjše programske sklope, ki lahko obratujejo neodvisno od drugih prek ločenih vhodov. 

FOTO: Dekleva Gregorič arhitekti

»Osrednji razstavni paviljon definira središče sistema, kot sateliti ga obkrožajo programsko raznoliki paviljoni. Njegova ključna javna infrastruktura je zasnovana kot prostor za demonstracijo najnovejših in spekulativnih tehnologij ter materialov, ki ščitijo zdravje, prihranijo energetske in materialne vire ter spoštujejo okolje. Ambiciozna programska zasnova odraža inkluzivni arhitekturni pristop - je namreč zgradba, ki se zmore skozi svoj dolgotrajni življenjski cikel nenehno prilagajati. V trenutnem obdobju podnebnih in zdravstvenih kriz previdno naslavljamo problematiko omejenih količin virov in emisij ogljikovega dioksida. Izzivamo osnovno dojemanje trajnosti, kot zgolj materialne preference in razvijamo projekt v smeri krožnega gospodarstva in krožnega programiranja,« povedo iz Dekleva Gregorčič arhitekti.

FOTO: Dekleva Gregorič arhitekti

Kdaj predvideno bo center znanosti na Trnovem zaživel?

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport razlagajo, da naj bi investicija bila predvidoma zaključena do konca leta 2023, tako da bo Center znanosti zaživel v letu 2024.

FOTO: Dekleva Gregorič arhitekti

Kako bo nov center znanosti zadovoljil potrebe Ljubljančanov?

Izgradnja Centra znanosti ni pomembna zgolj za prestolnico, ampak za celotno državo, ki se bo tako pridružila številnim drugim državam, ki že imajo podobne inštitucije. Slovenija na tem področju že ima tradicijo, kot je na primer Hiša eksperimentov in aktivnosti pod okriljem Zveze za tehnično kulturo. 

Iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport povedo, »da bo investicijski projekt imel multiplikativne učinke in bo pozitivno vplival na razvoj in popularizacijo različnih področij, če naštejemo zgolj nekatere: 

  • da bo s svojim delovanjem pripomogel k promociji in popularizaciji znanosti, saj bo mladim omogočal preživljanje prostega časa v stiku z znanostjo in skušal približati ter vzpostaviti osnovno infrastrukturo za praktični preizkus njihovih zamisli, pri čemer bo tudi ozaveščal in informiral. Na ta način se bo izboljšala kakovost izobraževanja, okrepile se bodo raziskovalne dejavnosti, spodbujal prenos inovacij in znanja v gospodarsko sfero; 
  • da bo vzvod za širjenje inovacijske in tehniške kulture med prebivalstvom. S popularizacijo znanosti, tehnologij, inovacij se namreč pričakuje večje zanimanje mladih za študij ter pozneje za raziskovalno delo na eni strani oz. za inovacijsko gospodarstvo na drugi strani. Obenem pa je to priložnost za izobraževanje v smislu vseživljenjskega učenja; 
  • da bo omogočal vključevanje podjetij. Zagotavljal bo skupno delo strokovnjakov in gospodarstvenikov pri razvoju novih tehnoloških, organizacijskih, oblikovalskih, trženjskih in drugih poslovnih rešitev z namenom, da se inovativne zamisli preoblikujejo v nove proizvode in storitve. S tem se bo spodbudilo oblikovanje bolj inovativnega in tehnološko naprednejšega gospodarstva, kar bo imelo za posledico odpiranje kakovostnejših delovnih mest za bolj izobraženo in usposobljeno delovno silo. S tem se bodo slovensko znanje in inovacije lažje uveljavili na širšem evropskem in svetovnem trgu. Najbolj inovativne rešitve, ki so plod domačega razvoja in sodelovanja različnih področij (gospodarstvo, raziskovalna sfera) bodo predstavljene v protokolarnem delu centra; 
  • da bo omogočal predstavitev sodobne vizualne umetnosti, umetnikov in avtorjev skozi transdisciplinarna povezovanja bo omogočala poglobitev znanj in pridobitev dodatnih veščin ter s tem prikaz določenih segmentov v popolnoma drugačni luči. Povezovanje umetnosti, kreativnosti in znanstvenega ter tehnološkega raziskovalnega dela bo privedlo do izboljšanja kakovosti kreativnih del in omogočanje širitev umetniškega polja na eni strani ter prikaz znanstvenega dela, dosežkov, možnosti, ki jih znanost dopušča na kreativen način na drugi strani. S segmentom kreativnosti se bo hkrati prikazovalo družbene izzive na način, ki bo spodbudil h kritični presoji in razmišljanju ter s tem pripomogel k iskanju odgovorov na družbene izzive; 
  • da bo tudi demonstracijski objekt, ki bo omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter s tem pomenil prve tržne reference nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v prakso. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve in s tem prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju njihove uporabe; 
  • da bo ozaveščal obiskovalce o pomenu trajnostne mobilnosti z zmanjševanjem števila parkirnih mest, namenjenih motornim vozilom in hkrati s spodbujanjem alternativnih oblik dostopa do centra, t.i. park&ride, kolo, javni potniški promet; 
  • da bo izboljšal turistično ponudbo tako Mestne občine Ljubljana kot tudi celotne države.«

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice