Posledice bližnje gradnje (foto: bralec).
Ljubljanainfo
Tor, 20.2.2024 07:00
Asfaltiranje so plačali sami, danes pa so tako rekoč ostali brez ceste. Darovali so tudi del svojih zemljišč, da bi le dobili cesto, ki bo vredna svojega imena.

Na Rakovi jelši se gradijo nova stanovanja. Te Ljubljana vsekakor potrebuje, a …

Oglasil se nam je namreč bralec, ki poudarja, da gradnja ni brez posledic za domačine.

Prispevali zemljišča in financirali

Začnimo na začetku. Gre za sosesko Jelšin gaj, ki jo gradi in trži privatni investitor. Kot nam je povedal bralec, se tamkajšnja cesta in »hiše staroselcev« uničujejo »z dovažanjem težkih tovornjakov, večtonskih hrušk betona in ostale gradbene mehanizacije«.

»Cesta je popolnoma uničena, asfalt se rapidno drobi. Poškodovano cesto posipajo s peskom, tako da je vse blatno. Zaradi težkih tovornjakov, bagrov se celotno področje trese in na hišah nastajajo razpoke in velika škoda, kar investitor ignorira in vehementno zanika.«

Slepa ulica je bila pred gradnjo omenjene soseske dovolj široka, da je bilo možno srečanje dveh nasproti se vozečih vozil. Kot pove bralec, so lastniki hiš za izgradnjo ceste »prispevali lastna zemljišča in sami financirali ureditev oziroma asfaltiranje ceste.

»Naj dodam še, da je bilo prvotno v prostorskih aktih načrtovano, da se bo gradila kanalizacija in ostala infrastruktura ter nova cesta, ki bo široka šest metrov.«

Pred časom so lastniki od Mestne občine Ljubljana prejeli poziv za odkup njihovih zemljišč za izgradnjo kanalizacije, ostale infrastrukture »in s tem tudi nove občinske ceste«.

»V isti ovojnici smo prejeli poziv za odkup in dopis za razlastitev. Na sestanku, ki je sledil dopisu, so nam razložili, da bo za izgradnjo prenovljene ceste in komunalno urejene ulice potreben delni odkup naše parcele plus štirje metri obstoječega cestišča in da bodo poskrbeli, da bo cesta razširjena še za en meter na drugi strani, kjer se sedaj gradi Jelšin gaj. Tako bi dobili cestišče širine petih metrov plus vsak lastnik bi pustil pol metra neograjenega dela svoje parcele ob cestišču.«

S ceste

S predlogom Mestne občine Ljubljana so se strinjali, »kljub temu, da je v OPN (občinskem prostorskem načrtu) Mestne občine Ljubljana zapisano, da morajo biti ceste v naselju širine šestih metrov plus pločnik, saj smo želeli čimprejšnjo komunalno ureditev«.

Širitev ceste na takrat še nepozidanem zemljišču bi torej pomenila dovolj široko dvosmerno cesto s pločnikom.

»Sprva so predlagali, da jim zemljišče odstopimo zastonj, ker mestna občina nima denarja. Ker na to nismo pristali, so vendarle ponudili borih 30 evrov za kvadratni meter zazidljivega zemljišča.«

Namesto po novi, dvosmerni cesti zdaj vozijo po uničeni stari.

»Dela se izvajajo s ceste, kljub temu da je bilo rečeno, da bo gradnja dvojčkov Jelšin gaj potekala postopoma in na zemljišču investitorja. Stanovalci, ki se vozimo s kolesom ali hodimo peš, imamo v primeru dežja oziroma tajanja zamrznjenega cestišča blatne čevlje in oblačila. Ko smo izvajalce in investitorja vprašali, kdo bo popravil uničeno cestišče (asfaltiranje smo investirali stanovalci brez soudeležbe Mestne občine Ljubljana), smo dobili vzvišen odgovor, da bo to uredila Mestna občina Ljubljana, kljub temu, da je pri gradnji zakonodaja jasna, da če investitor poškoduje cestišče, ga mora vrniti v prvotno stanje.«

In ker ulica ni komunalno urejena in nima odvodnjavanja, se meteorna voda iz novogradenj steka na cestišče. Tako je bil decembra, ko so bile obilnejše padavine, del cestišča v celoti poplavljen, pove bralec in pristavi, da so pristojne še pred začetkom gradnje opozorili, da je štiri metre široko cestišče »občutno preozko«. 

Obrnili so se tudi na Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor, a na odgovor oziroma poročilo o izvajanju inšpekcijskega nadzora še čakajo.

Foto: bralec Ljubljanainfo

Odstopanja so dopustna

Na oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana so jim pojasnili, da so »odstopanja od funkcionalnih in oblikovanih meril in pogojev za posamezne tipe cest« pri »gradnji novih in rekonstrukciji obstoječih cest dopustna v primeru prostorskih omejitev«.

»Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normalne izvedbe površin za pešce in voznih površin, je dopustna izvedba javne poti v širini najmanj 3,5 metra,« so še dodali.

Na koncu so zapisali:

»Menimo, da je glede na kategorizacijo ceste kot lokalne krajevne ceste Ulico Jožeta Mirtiča potrebno urediti kot dvopasovno vozišče s pločniki, ki bi moralo biti širše od 3,5 metra, v največji skupni širini vozišča s pločniki, kot to dopušča regulacijska linija.«

Foto: bralec Ljubljanainfo

Novograditelji torej gradijo na robu parcelnih mej, kar pomeni širino štirih metrov. Med omenjene meje ujeta cesta je danes, tako bralec, gradbišče brez zaščite oziroma zapore ceste.

»Bagri stojijo na cesti in s tem ustavljajo promet, nekajkrat se je zgodilo da so zaprli cesto in so se vozila Snage samo obrnila, brez da bi izpraznili kontejnerje. Poleti je prav neprijetno, ko imaš bio odpadke v kontejnerju dva tedna. Na robu parcele gradijo bio otoke, ki jih bodo povezali z robnikom višine približno 20 centimetrov nad cestiščem. Mestno občino Ljubljana smo zaprosili za posredovanje dovoljenja, da se gradi na robu parcelne meje in se ne pusti predvidenega pol metra odmika (kot so nam napisali). Tudi na to nismo dobili odgovora. Predvidena širina ceste 3,5 metra plus pol metra mulde ne omogoča dvosmerne ceste.«

O šolski poti raje ne razmišljajo

Bralec je prepričan, da se bo domačinom zelo poslabšala kvaliteta življenja.

»Preozka cesta bo povzročila nemalo težav. Srečanje dveh nasproti vozečih vozil je praktično nemogoče, saj so avtomobili v povprečju široki dva metra, in tudi za pešce bo to zelo nevarna cesta, ker pločnika ne bo. O šolski poti raje ne razmišljamo, saj bodo otroci morali hoditi v šolo po cestišču. Poleg tega se bo število novih prebivalcev znatno povečalo in s tem tudi promet. Prav tako je problematičen dostop interventnih vozil, vozil Snage, ki vozijo vzvratno, ker se nimajo kje obrniti …«

Komentarji (1)

Mati69 (ni preverjeno)

Pozdravljen, naj se vam zahvalim ker ste bili sposobni kaj takega objavit, vse kar je objavljeno se strinjam saj sem ena od tistih staroselcev, ki so z samoprispevki uredili cesto.

Starejše novice