Vir: Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig
Rebeka Sivka
Tor, 23.11.2021 08:00
Gasilci so novembra opravili tri pilotska urjenja, katerih cilj je bil obnoviti in izpopolniti znanje gasilcev za tehnike dela z motorno žago.

Gasilska šola je v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu v mesecu novembru izvedla tri pilotska urjenja na temo Tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah

Urjenje je bilo namenjeno poklicnim gasilcem, ki imajo opravljeno osnovno usposabljanje za tehnike dela z motorno žago in pri svojem delu uporabljajo motorno žago v nevarnih razmerah.

Urjenje v nevarnih okoliščinah

Cilj urjenja je bil obnoviti in izpopolniti znanje gasilcev za tehnike dela z motorno žago v nevarnih okoliščinah - tehnike prežagovanja napetih lesnih vlaken hloda na simulatorju napetosti hlodovine.

Udeleženci so se urili tudi za uporabo motorne rezalke – rezanje betonskih elementov in rezanje strešnih panelov na višini.

Pri urjenju je bil uporabljen simulator napetosti hlodovine. Za pomoč pri manipulaciji s hlodovino pa je bilo že uporabljeno hidravlično dvigalo novega tehnično reševalnega vozila TRV-D, ki so ga prevzeli pred enim tednom.

Starejše novice