Ljubljanainfo
Sob, 12.3.2022 11:31
Na občinskih cestah v bližini njiv se zaradi začetka del na zemljiščih opaža vse več blata in ostale umazanije.

Spomladi po taljenju snega in ob obilnejših padavinah se poveča možnost nanosa blata na cestišče. Ker umazanija zvišuje tveganje za nesreče, so predvidene visoke globe. Vozniki morajo biti posebno pazljivi, kmetje pa poskrbeti za čiščenje.

Blato na cestah je lahko velik strošek za kmete ter nevarnost za voznike

Pri obdelavi kmetijskih zemljišč praktično ni primera, da ne bi s traktorjem, kombajni, traktorskimi prikolicami ali drugimi stroji na cesto nanesli vsaj nekaj blata.

Tako onesnažena cesta pa žal predstavlja nevarnost za druge udeležence  v prometu, še posebej, če je nanošena zemlja mokra, blatna. V primeru dežja oziroma rose lahko namreč cestišče kmalu postane izjemno spolzko, zato ga je treba nemudoma očistiti.

Na občinskih cestah opažajo vse več kršitev

Medobčinska inšpekcija in redarstvo ugotavljata, da se v zadnjem obdobju na občinskih cestah pojavljajo številne kršitve, ki vplivajo na prometno varnost na cestah, kot so poškodovanje delov ceste, nepravilno oranje, onesnaženje ceste z blatom... 

Na kršitve so opozorili predvsem v občini Gornji Petrovci, kjer so izdali odlok o tem, da je kakršno koli oranje ali kakršno koli drugo poškodovanje občinske ceste prepovedano.

Kot dodajajo, »vsem občanom in udeležencem cestnega prometa v občini Gornji Petrovci je v interesu, da imamo urejene in varne prometne površine, zato prosimo in pozivamo vse občane, da se zato potrudijo in morebitne kršitelje tudi prijavijo«.

Kazen za nanos blata ali druge umazanije na cestišče lahko znaša tudi več 1000 evrov

Zakon o cestah določa, da je prepovedano ogrožanje varne uporabe javne ceste. Med drugim tako prepoveduje:

  • orati  na  razdalji  manj  kot  štiri metre  od  roba  cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot en meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto, 
  • na cestišču razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati,
  • na cestišču puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj,
  • onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi,
  • po cestišču vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

Nečistoče je potrebno takoj odstraniti s ceste, če to ni mogoče, je onesnaženi del ceste potrebno predpisano označiti in obvestiti vzdrževalca ceste, da poskrbi za odstranitev ovire.

V praksi to pomeni, da je potrebno cesto očistiti vsakič, ko s koles pade zemlja, blato, listje. V primeru kršitev je lahko kršitelju s strani medobčinske inšpekcije dodeljena globa v višini od 1000 (za voznika) pa do 4000 evrov (za pravno osebo ali samostojnega podjetnika). 

Vozilo očistite, preden se vključite v promet

Preden se voznik s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine vključi v promet na javni cesti, mora torej s svojega vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Ob tem na policiji opozarjajo, da je treba cesto, če delo poteka cel dan, očistiti večkrat. Čeprav večina kmetov nima priključka – krožne metle za čiščenje cest, pa si lahko pomagajo na primer s planirnimi deskami na traktorju ali z ročnim čiščenjem ceste.

Napor je v tem primeru vsekakor cenejši, kot če bi cesto na poziv policije ali prometnega inšpektorja očistil vzdrževalec ceste, račun pa izstavil povzročitelju onesnaženja.

Starejše novice