Foto: Stanko Gruden/Ljubljana.si.
Ljubljanainfo
Čet, 31.8.2023 09:46
Podžupan Ljubljane Rok Žnidaršič je v intervjuju spregovoril o rušenju dreves, Plečnikovem stadionu, Potniškem centru, garažni hiši pod tržnico in še čem.

Podžupan Mestne občine Ljubljana Rok Žnidaršič je v intervjuju za Dnevnik razkril več podrobnosti njegove vizije za prihodnost Ljubljane.

Dotaknil se je aktualne problematike ozelenitve (ali pomanjkanja te), ravnanja s kulturno dediščino in drugih tematik, ki bodo narekovale podobo Ljubljane v naslednjih desetletjih.

Zelene površine

O trenutno pereči tematiki zelenih površin je podžupan povedal, da so te ključnega pomena za razvoj mesta. Želi si, da bi se mesto zgoščevalo navznoter, obenem pa ohranilo odprte zelene površine znotraj mesta.

V nekaterih delih je zgoščevanje priložnost za urejanje stihijske pozidave, s čimer se lahko prestrukturirajo zapostavljeni mestni predeli. Primer tega je soseska neprofitnih stanovanj na območju Rakove Jelše.

Druga oblika zgoščevanja se izvaja v bolj občutljivih območjih, kot so vilske četrti, mestno središče in okolice velikih infrastrukturnih sistemov, kot je železniška postaja ali nekdanje industrijske cone. Spremembe na teh območjih so lahko intenzivnejše.

Pri večjih projektih novogradenj se pogosto pojavi razkorak med ambicijami nekaterih arhitektov in mestnimi vrednotami, ki jih ščitijo omejitve, zapisane v občinskem prostorskem načrtu. Prilagajanje na podnebne spremembe je prav tako pomemben vidik teh omejitev. Glavno vprašanje je, kako v takšnih gradbenih projektih zadovoljiti javni interes in hkrati spoštovati vrednote mesta, je dejal.

Sam posek dreves se mu torej ne zdi problematičen, saj je vizija Ljubljane še naprej zelena.

Pot spominov in tovarištva

Pot spominov in tovarištva je po Žnidaršičevem mnenju v dobrem stanju - zlasti na predelih, kjer ohranja svojo prepoznavno podobo, je izpostavil podžupan.

To pomeni dvojni drevored s štirimetrskim utrjenim tlakom ter zelen pas širine osem metrov na obeh straneh. V urbanih območjih, kot so Šiška, Bežigrad in druga gosto naseljena območja, se Pot spominov ponekod »zabriše« zaradi prometa ali običajnih mestnih površin, kot so pločniki in kolesarske steze.

Za te predele poteka priprava javnega natečaja za prenovo. Poudarek bo na ozelenitvi urbanih predelov in izražanju vrednosti poti tudi v soseskah. Prenova bo prinesla nove zelene javne površine, namenjene predvsem pešcem in kolesarjem.

Plečnikov stadion

Plečnikov stadion je tematika, ki ji ne more ubežati noben ljubljanski občinski veljak, ki pristane na intervju. Obljube o prenovi kultnega starega stadiona občani poslušamo že več kot desetletje.

Podžupan je povedal, kar si želimo slišati: najboljša rešitev za Plečnikov stadion je njegovo čim večje ohranjanje v izvirni obliki s primerno restavratorsko-konservatorsko prenovo, ki bo omogočila uporabo stadiona za športne dejavnosti in druge javne namene.

Stadion naj bi bil namenjen športu, obenem pa bi služil kot rekreacijski in kulturni prostor z javnim dostopom. Za uresničitev tega bo potrebno sodelovanje in ukrepi države, ki jim bo mesto sledilo, nato pa izbira najprimernejših rešitev za posege na samem stadionu. Stadion mora država odkupiti, je dejal za Dnevnik.

Tržnica

Podžupan meni, da je parkirna hiša pod tržnico eden od ključnih vzvodov za ureditev javnih prostorov na tržnici in v njeni okolici ter za prerazporeditev njenih programov na način, da bomo lahko ohranili vrednote Plečnikove tržnice.

Potniški center

Projekt Potniški center Ljubljana je še v fazi razvoja. Rešitve, ki so bile nedavno javno predstavljene, še niso dokončne. 

Gradnja bo omogočila optimalno umestitev terminalov, postaj in povezav, ki bodo ustrezno služile potrebam uporabnikov. Cilj je ustvariti infrastrukturo, ki bo izstopala med primerljivimi evropskimi rešitvami.

Prenova živalskega vrta

V mestu se po Žnidaršičevih besedah zelo veliko govori o okolju, prostoru, zelenih ureditvah ... Razmeroma malo pa se govori o živalih.

Ambicija vodstva ljubljanskega ZOO-ja je, da živalski vrt postane naravovarstveno središče, ki bo svojo vlogo lahko širil tudi izven svojih meja.

Starejše novice