Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Pon, 4.9.2023 07:00
Ljubljanski gasilski brigadi se obeta druga izpostava, in sicer na Barjanski cesti. Z njo bodo skrajšali izvozni čas na južnem delu prestolnice.

Le nekaj dni po poplavah 4. avgusta je ljubljanski župan Zoran Janković spomnil na načrtovano drugo izpostavo ljubljanske gasilske brigade na Barjanski cesti, kamor bo preseljen del brigade.

Za dodatne informacije smo se obrnili tako na Mestno občino Ljubljana kot tudi na ljubljansko gasilsko brigado.

Odgovore, ki smo jih prejeli, so pripravili Služba za razvojne projekte in investicije MU MOL, Oddelek za zaščito in reševanje MU MOL ter Gasilska brigada Ljubljana.

Ena ključnih vpadnic

Najprej nas je zanimalo, čigav predlog je bila druga izpostava in zakaj Barjanska cesta.

»Predlog je nastal na osnovi analize intervencijskih časov in potovalnih časov v MOL, na osnovi strategije razvoja Gasilske brigade Ljubljana in strategije razvoja Mestne občine Ljubljana. Barjanska cesta je ena od ključnih vpadnic v mesto, hkrati pa tudi neposredno povezana na ljubljansko obvoznico. Iz tega razloga je lokacija optimalna za potrebe najbolj učinkovitega posredovanja gasilcev.«

Strokovno načrtovanje

Župan Janković je že pred časom dal vedeti, da se število zaposlenih drugi izpostavi navkljub ne bo povečalo s trenutnih 150. Odgovora na vprašanje, kakšno naj bi bilo razmerje v številu gasilcev na obeh izpostavah, nismo dobili.

Kaj pa vozila in oprema, jih bodo dokupili ali preprosto porazdelili?

»Nekaj vozil in opreme bo dodatnih, nekaj pa prestavljeno iz glavne postaje GBL. Opremljanje Gasilske brigade Ljubljana z vozili je rezultat strateškega in strokovnega načrtovanja za večletna obdobja. Aktualni načrt nabave vozil tako vključuje redne zamenjave vozil na glavni postaji in nakup vozil, ki bodo potrebna za učinkovito izvajanje nalog javne gasilske službe ter tudi za dodatno gasilsko postajo na Barjanski cesti.«

Pet minut

Po županovih besedah bo vloga druge izpostave skrajšati izvozni čas na južnem delu prestolnice za pet do osem minut.

»Analize interventnega pokrivanja območja MOL in strukture predvidenih časov pri sprejemu nujnega klica kažejo, da bomo z izgradnjo izpostave zagotovili dostopnost v časovnem intervalu pet minut v pretežnem delu mesta znotraj ljubljanskega cestnega obroča. Čas prihoda na mesto intervencije je sedaj precej odvisen od razmer v prometu (ura, dan v tednu in podobno). Nova lokacija bo torej omogočila, da bodo poklicni gasilci na južnem dela mesta močno skrajšali čas prihoda na mesto dogodka.«

Niso še zaprosili

Občina na gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta sicer še čaka, je bilo rečeno. A kot so pojasnili, je dokumentacija za njegovo pridobitev izdelana, a zanj še niso zaprosili, »saj je predpogoj za izdajo pozitivnega mnenja s strani Direkcije RS za vode, predhodna izvedba celovitih omilitvenih ukrepov iz državnega prostorskega načrta in ukrepov iz študije za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Sibirije in Rakove jelše. Postopek bomo nadaljevali po izvedbi navedenih ukrepov, predvidoma v naslednjem letu«.

Vaje in civilna zaščita

Zanimalo nas je tudi, kakšen bo dejanski objekt.

»Objekt je načrtovan v lahki leseni konstrukciji, v kombinaciji s stekleno fasado pravokotne oblike, ki bo na jugu zaključen s stolpom za izvajanje vaj na višini. Načrtovani so tudi platoji, namenjeni vajam na terenu. Etažnost objekta bo znašala P+1 z izjemo stolpa na severu, ki bo etažnosti P+4. Projektiranih je šest garažnih boksov za intervencijska gasilska vozila in en garažni boks za priklopnike.«

Ocene vrednosti zaenkrat še ne morejo podati, bo pa končna vrednost investicije razvidna po izvedenem javnem naročilu.

Za konec lahko razkrijemo še, da bo objekt na eni lokaciji združeval poklicne gasilce in prostore operativne izpostave štaba Civilne zaščite MOL.

»V primeru večjih nesreč pa se bo na tej lokaciji vzpostavil sistem vodenja, ki bo vključeval tudi ostale strukture sistema zaščite in reševanja v Mestni občini Ljubljana. Na tem območju bo prostor za skladiščenje gasilske reševalne opreme ter opreme za zaščito, reševanje in pomoč, ki se uporablja ob večjih nesrečah (postelje, odeje, šotori …), kot za njeno distribucijo. Na tem območju bo tudi prostor za izvajanje usposabljanj.«

Komentarji (1)

Primož (ni preverjeno)

Nič drugega kot stran vržen denar

Starejše novice