Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Pet, 18.8.2023 07:00
Celovita ureditev kompleksa Kemijskega inštituta bo vključevala odstranitev obstoječih objektov, rekonstrukcijo, novogradnjo s podzemno garažo ter ureditev pripadajočih zunanjih in prometnih površin. 

Kemijski inštitut Ljubljana s pomočjo projektnega natečaja išče novo zasnovo celovite ureditve kompleksa.

Zasnova bo vključevala delno odstranitev vzhodnega in zahodnega trakta glavne stavbe in stavbe bivše Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, rekonstrukcijo dela glavne stavbe, pri čemer bi ohranili vhodni del s stopniščem, avlo in predavalnico, južne fasade in del notranjosti vzhodnega trakta, ter novogradnjo s podzemno garažo, vključno z ureditvijo pripadajočih zunanjih in prometnih površin, je razvidno iz razpisa.

Center za tehnologije genske in celične terapije

V hidrogeološkem izvedenskem mnenju je mogoče prebrati, da želi inštitut zgraditi raziskovalni objekt Center za tehnologije genske in celične terapije, ki bo nadomestna gradnja.

»Da bi bili na Kemijskem inštitutu tudi v prihodnje kos številnim globalnim raziskovalnim izzivom, da bi lahko s prebojnimi dosežki še naprej krepili slovensko znanstveno zakladnico, inovativna dognanja uspešno prenašali v slovensko gospodarstvo, ter vzgajali nove generacije raziskovalk in raziskovalcev, je nujno potrebna celostna ureditev območja Kemijskega inštituta. Le tako bo lahko v polnosti zaživela ter se nadalje razvijala ena najbolj prodornih slovenskih znanstvenoraziskovalnih ustanov. Celostna arhitekturna rešitev, s katero bomo zagotovili odlično in navdihujoče raziskovalno okolje, bo tako nov mejnik tudi v razvoju slovenske znanosti. Predvsem pa bo to pomemben korak pri udejanjanju poslanstva in vizije Kemijskega inštituta – biti in ostati zgled vrhunske znanosti,« je sporočil direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh.

Kemijski inštitut na obstoječi lokaciji na Hajdrihovi ulici v Ljubljani deluje vse od začetka 50. let prejšnjega stoletja, ko je bila po načrtih arhitekta Benjamina Svetine zgrajena glavna stavba inštituta, danes varovana kot stavbna dediščina. Tekom desetletij so sledili prizidki in prilagoditve prostorov.

Inštitut je sredstva za gradnjo in delovanje CTGCT pridobil konec lanskega leta.

»V CTGCT bodo razvijali tehnologije za pripravo naprednih zdravil, do začetka kliničnih raziskav za zdravljenje bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil. S tem želijo izkoristiti znanstveni potencial, ki že obstaja v Sloveniji, ter dolgoročno omogočiti boljše možnosti preživetja in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov. Za potrebe delovanja CTGCT je potrebno zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje, rešitve za izgradnjo centra bodo pridobljene z instrumentom projektnega arhitekturnega natečaja.«

Dve fazi

Gradnja naj bi se odvijala v dveh fazah, tudi zaradi vzdržnega in postopnega financiranja.

Začeli bodo z odstranitvijo stavbe FKKT in izgradnjo celotne podzemne etaže za celotno prvo fazo, izgradnjo prvega dela nadomestne stavbe, ki jo bo treba funkcionalno povezati s stavbo prizidka. V prvem sklopu je predvidena tudi izgradnja potrebne komunalne infrastrukture.

V drugem sklopu prve faze bodo na območju odstranjene stavbe FKKT zgradili drugi del stavbe in dvorišče na severovzhodni strani kompleksa Kemijskega inštituta. Tudi v tem sklopu je predvidena povezava s prizidkom in oziroma ali objektom, zgrajenim v prvem sklopu. Predvidena je tudi prestavitev kuhinje in jedilnice iz 3. nadstropja prizidka v pritlično etažo novega objekta drugega sklopa. Načrtovana je tudi vzpostavitev laboratorijev in pisarn na stari lokacije kuhinje in jedilnice ter v preostalem delu novogradnje drugega sklopa.

V drugi fazi bodo odstranili del glavne stavbe, rekonstruirali njen osrednji del ter zgradili nove trakte in podzemno garažo.

Predvidenih je tudi sto parkirnih mest.

Ocenjena vrednost del z osnovno opremo znaša 42,7 milijona evrov z davkom na dodano vrednost; skupaj z zunanjo in komunalno ureditvijo ter izgradnjo podzemne garaže vrednost naraste na 49 milijonov evrov z davkom na dodano vrednost.

Starejše novice