Slika je simbolična.
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Sre, 31.5.2023 18:00
Na centralnem čakalnem seznamu za javne vrtce v Ljubljani za šolsko leto 2023/24 je 201 otrok za prvo starostno obdobje in 16 otrok za drugo starostno obdobje.

Iz Mestne občine Ljubljana so sporočili, da je bil centralni čakalni seznam za vrtce oblikovan 22. maja 2023 in na ta dan so starši 67 otrok, starih do treh let, dobili poziv k podpisu pogodbe.

V primeru, da bo vseh 67 staršev sprejelo ponudbo vrtca, se bo čakalni seznam za prvo starostno obdobje zmanjšal na 134 otrok.

Glede na prosta mesta in izbire staršev ter starost otroka (glede na predpisane normative za oblikovanje oddelkov) bodo vrtci dvakrat tedensko pošiljali staršem obvestila o sprejemu v vrtec.

Kakšni so razlogi za uvrstitev na čakalni seznam?

Od 201 otrok iz prvega starostnega obdobja (do treh let) je na seznamu:

  • 13 otrok, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana (nad 131 točk), a nimajo starostnega pogoja 11 mesecev (devet otrok) ali čakajo točno določeni vrtec (štirje otroci);
  • 69 otrok, ki imajo z enim od staršem stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana (od 130 do 51 točk);
  • 119 otrok je iz drugih občin.

Od 16 čakajočih otrok drugega starostnega obdobja (od treh let do vstopa v šolo) so na seznamu:

  • štirje otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana (nad 131 točk), od tega sta dva otroka predvidena za novi razvojni oddelek;
  • dva otroka, ki imata z enim od staršem stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana (od 130 do 51 točk);
  • deset otrok je iz drugih občin.

V programu drugega starostnega obdobja vrtci ves čas sprejemajo otroke s čakalnega seznama glede na razpoložljiva prosta mesta.

V centralnem sistemu vpisanih otrok v javne vrtce Mestne občine Ljubljana je evidentiranih še 26 vlog za otroke prvega starostnega obdobja in sedem vlog za otroke drugega starostnega obdobja, katere vloge so vrtci prejeli po roku.

Čakajoči otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana so: v Vrtcu Galjevica, Vrtcu Pedenjped in Vrtcu Vrhovci. Vsi ti otroci nimajo izbire vpisa kamorkoli, ampak čakajo samo določen vrtec.

Občina ocenjuje, da bodo v vrtec sprejeti vsi otroci iz Ljubljane

Že deseto leto mestna občina v Ljubljani zagotavlja vsem staršem javni vrtec že v spomladanskih mesecih, če izpolnjujejo pogoje: stalno prebivališče in stalnost bivanja v Mestni občini Ljubljana 15 mesecev, starostni pogoj 11 mesecev s 1. septembrom ter izbiro kamorkoli.

Glede na trenutno razpoložljivost 207 prostih mest v vseh programih ocenjujejo, da bodo v vrtec sprejeti vsi otroci iz Ljubljane, razen če starši želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

V tekočem šolskem letu se dejavnost izvaja v 776 oddelkih, za novo šolsko leto pa vrtci še pripravljajo dokončno organizacijo in število oddelkov glede na število otrok, ki bodo v vrtcu vključeni od 1. septembra 2023 dalje.

Pri tem bo treba upoštevati tudi otroke, za katere bodo ali so že starši uveljavljali odlog šolanja.

Napovedane podražitve cen programov

Iz občine so še sporočili, da so v obdobju od leta 2006 do leta 2020 stalno povečevali število oddelkov v vrtcih s prizidavami in adaptacijami v vrtcih in šolskih prostorih ter drugih prostorih mestne občine, z manjšanjem rodnosti pa se je ta trend v letu 2021 obrnil.

Skupaj z vrtci zato čim bolj gospodarno organizirajo oddelke v vsakem posameznem šolskem letu, pri tem upoštevajo predpisane normative in standarde ter optimalno organizacijo oddelkov po starostnih obdobjih.

Tako so uspeli že od leta 2019 obdržati isto ceno za starše (takratno povečanje za starše je znašalo 14 odstotkov), pred tem pa so jo povečali v letu 2008 in opravili le manjšo uskladitev za materialne stroške v letu 2012 (materialne stroške so povečali iz 44,03 evrov na 55 evrov mesečno na otroka).

V letošnjem letu pa bo prišlo zaradi bistveno povečanih stroškov v vrtcih do povečanja cen programov in plačil staršev.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice