Foto: Facebook Prostovoljno gasilsko društvo Črnuče
Nika Vajnhandl
Čet, 28.10.2021 19:49
Policijo smo vprašali, kje tiči razlog, da na območju za Savo v Črnučah prihaja do nenehnih požarov in na občini preverili, zakaj je območje tako neurejeno.

Kot smo poročali, je prejšnji teden v Črnučah, na območju za Savo, kjer imajo meščani vrtičke, pogorela baraka. 

Gre za območje, kjer je lastniška struktura zelo raznolika – zemlja je v lasti Mestne občine Ljubljana, Republike Slovenije, zasebnikov ... Tudi zato je celovito urejanje območja zelo oteženo. 

Dejstvo je tudi, da se je v desetletjih rabe tega prostora brez pravne podlage – uporabniki namreč več kot 20 let ne plačujejo nobene zakupnine – na tem predelu razvilo predvsem 'vikend območje' in le v manjši meri območje za dejansko vrtnarjenje.

Sprehod po območju razkrije, da je večji del posameznih vrtičkov namenjen preživljanju prostega časa, piknikom in druženju – nekateri imajo le nekaj metrov na kvadrat obdelanih površin na več sto metrov na kvadrat vrtička.

Vodovarstveno in poplavno nevarno območje

Celotno območje leži v vodovarstvenem območju in je zavarovano z Uredbo o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. V ožjem vodovarstvenem območju s strogim režimom vrtički niso prepovedani, vendar so podvrženi strogemu varovanemu režimu in načinu vrtnarjenja. 

Območje je tudi poplavno nevarno in zavarovano z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Na območjih poplavne nevarnosti sicer vrtički niso prepovedani.

Pri požaru nastalo za sto evrov škode

Glede konkretnega primera požiga barake so bili ljubljanski policisti 21. oktobra, okoli 19.30, obveščeni o požaru zapuščene barake na območju v lasti Mestne občine Ljubljana. 

Vzrok požara v katerem je nastalo za nekaj sto evrov škode še ni znan. 

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Požari na tem območju se vrstijo v intervalih

To pa ni bil prvi požar na tem območju v zadnjih letih in tudi letos ne.

Ljubljanski policisti so po ročnem pregledu dogodkov ugotovili, da so bežigrajski policisti na širšem območju obravnavali skupno 20 primerov podobnih požarov – zagorele so barake in podobni objekti, zabojniki za smeti ... 

»Dogodki se ne dogajajo vsakodnevno, ampak intervalno,« za Ljubljanainfo povedo s Policijske uprave Ljubljana.

Je ceneje če počistijo gasilci?

Tamkajšnje območje je sicer precej neurejeno. Mestna občina Ljubljana je z podjetjem Grizlo sklenila pogodbo za del zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, z željo, da se to območje očisti in uredi. 

Lastniki vrtičkov na območju v Črnučah so na občino že podali mnoge pobude, da se območje uredi in da se podre zapuščene barake in ostale zapuščene objekte. V letošnjem letu so prek spletne aplikacije, elektronske pošte ter telefona na občini prejeli skupno devet pobud za ureditev območja vrtičkov v Črnučah, in sicer za odstranitev barak, odsluženih vozil in podobno.

Z Oddelka za varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana za Ljubljanainfo razlagajo, da so pogosto zasledili pritožbe zaradi hrupa in kaljenja nočnega miru ter kurjenja.

Občini očitno kljub trudu ni uspelo urediti vrtičkov, zato ostaja tudi vprašanje, ali je morda za tamkajšnje prebivalce »ceneje«, da območje počistijo gasilci, kot pa, da sami krijejo stroške komunale in druge, ki bremenijo njihove denarnice, ko pridejo do čiščenja takšnih zapuščenih območij.

Gre za požigalca?

Policisti dogodke na tem območju še vedno preiskujejo, med drugim tudi morebitno medsebojno povezanost dogodkov in intenzivno zbirajo obvestila za izsleditev zaenkrat še neznanega storilca ali storilcev. 

»Podobni požari se sicer občasno pojavljajo na celotnem območju Ljubljane,« še za Ljubljanainfo povedo policisti.

Policisti v omenjenih dogodkih preiskujejo elemente kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, in sicer se storilca tovrstnega dejanja kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Policisti imajo pred seboj težko delo

»Aktivnosti policistov so usmerjene v razgovore z občani in prisotnost policistov s cilji prijetja storilca,« za Ljubljanainfo razlagajo ljubljanski policisti.

Razlagajo tudi, da je zaradi dejstva, da požar uniči večino sledov kaznivega dejanja, preiskava tovrstnih kaznivih dejanj še dodatno otežena.

Policisti naprošajo občane, da če imajo kakršnekoli informacije o morebitnih storilcih tovrstnih kaznivih dejanj oziroma ob zaznavi takšnih dogodkov, o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.

Občina bo območje vendarle pričela urejati

Z Mestne občine Ljubljana za Ljubljanainfo razlagajo, da so v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, ki ureja tudi to območje. Ko bo ta načrt sprejet, bo to območje namenjeno le vrtičkarski rabi z upoštevanjem vseh režimov, ki na tem prostoru že veljajo.

Razlagajo, da se bo v naslednjih nekaj tednih izvajalo čiščenje 40 metrov obvodnega pasu – kjer vrtički ne bodo več dovoljeni.

Hkrati pozivajo uporabnike, da tudi na drugih vrtičkarskih območjih v Ljubljani vrtičke prilagodijo veljavnim zahtevam:

  • največja velikost lope za shranjevanje orodja znaša dvakrat 2,5 metra, višina do 2,5 metra;
  • največ 30 odstotkov površine posameznega vrtička je dopustno uporabiti za postavitev lope z zunanjo ureditvijo – od tega največ 15 metrov na kvadrat oziroma 15 odstotkov tlakovanih površin. To pomeni, da je 70 odstotkov potrebno nameniti za pridelavo vrtnin; 
  • višina ograje – žičnata ozelenjena ali živa meja – ne sme presegati 1,6 metra.

»Prizadevamo si, da območje uredimo na način, ki bo omogočal pridelavo vrtnin. Med meščankami in meščani je namreč veliko povpraševanje po vrtičku, ki bi ga dejansko uporabili za potrebe samooskrbe z zelenjavo. Prostor ni namenjen za drugo rabo,« za Ljubljanainfo še razlagajo z ljubljanske občine.

Starejše novice