Lastnik stare rižarne je Ranko Đukić, pred njo je zdaj plačljivo parkirišče z uvozom z Linhartove ceste (foto: Ljubljanainfo).
Ljubljanainfo
Pet, 24.5.2024 05:00
Opazili smo, da se stavbo Stare rižarne na križišču Topniške in Vilharjeve ceste nekaj dogaja, saj jo praznijo. Na ljubljanski občini so nam potrdili, da lastniki preverjajo možnost dostopa s Topniške ulice, kaj pa pravi Ranko Đukić, lastnik objekta?

Stara rižarna je pravi primer velikega objekta v skoraj središču mesta, ki žalostno propada

Po načrtu Mestnega stavbinskega urada so jo zgradili v letih 1922 in 1923 ter predstavlja tipičen primer tovarniške zgradbe s klasično tovarniško fasado.

Po zaprtju že desetletja sameva, okna so razbita in očitno je, da v njej prebivajo oziroma so prebivali tudi brezdomci. Zdaj pa so jo začeli prazniti, bo stara rižarna vendarle dobila novo vlogo?

Stara rižarna je trenutno ograjena, ob Topniški pa je opaziti tudi gradbeni stroj (foto: Ljubljanainfo).

Na Mestni občini Ljubljana so nam z Oddelka za urejanje prostora povedali, da je objekt v zasebni lasti in jim investicijske namere lastnika niso znane, v skladu s predpisi je pa lastnik dolžan skrbeti za varnost in dobro stanje objekta. Pojasnili so nam še, kaj se je z objektom dogajalo do sedaj.

Pred stavbo je zdaj plačljivo parkirišče z dovozom z Linhartove ceste (foto: Ljubljanainfo).

Želel je zgraditi garažo

Lastnik podjetja je sicer podjetje Konim, ki je na tem zemljišču že pred 20 leti želel zgraditi podzemno garažo. Mestna občina o tem pojasnjuje:

»Zemljišče leži v območju načrtovanega Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 287 Stara Rižarna. Lastniki zemljišč so se za izdelavo OPPN zanimali v letu 2012. Takrat smo opravili informativne sestanke o pobudi za izdelavo OPPN.«

Očitno je, da staro rižarno praznijo (foto: Ljubljanainfo).

Ugotovili so, da zaradi določil, ki določajo dostop do predvidenih novih objektov po zemljišču, ki je bil predmet denacionalizacijskega, sodnega postopka, z izdelavo OPPN ne začnejo. Težava je torej v dovozni poti.

»Od tedaj za OPPN 287 Stara Rižarna ni bilo pobude za izdelavo.«

Razpadajoča stara tovarniška zgradba je bila dolgo zatočišče brezdomcev (foto: Ljubljanainfo).

Potem je želel zgraditi študentske apartmaje

Rižarna je prav tako vpisana v register na ministrstvu za kulturo, posledično so pogoji morebitne prenove ostri, pa so nam pojasnili na mestnem oddelku za kulturo.

»Rižarna je sicer že vpisana v register dediščine. Za stavbo velja pravni režim varstva stavbne dediščine.«

Prav tako je imel lastnik v načrtu izgradnjo študentskih apartmajev, a je po več letih čakanja na spremembo prostorskih aktov načrt opustil. Novogradnje namreč do sprejetja novega OPPN niso dopustne, pojasnjujejo naši sogovorniki na občini.

»V območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, do sprejetja OPPN novogradnje niso dopustne. Te bodo možne po sprejetju OPPN. V območju bodo z OPPN dopuščene dejavnosti, ki spadajo v območja namenske rabe Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, z oznako SB, predvsem Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: dom za starejše osebe, pogojno tudi varovana stanovanja, kakor tudi druge komplementarne dejavnosti.«

Pogled na staro rižarno s Topniške ulice (foto: Ljubljanainfo).

Zdaj je tam parkirišče, zanima se za dovoz s Topniške

Zdaj je ob stavbi plačljivo parkirišče, dovoz je čez pločnik in kolesarsko stezo na Linhartovi ulici, ki jo ravnokar obnavljajo, do stare rižarne z obnovo sicer še niso prišli. 

Je ob obnovi Linhartove predvidena kakšna drugačna rešitev dovoza, smo še naslovili vprašanje na mestno občino?

Z Oddellka za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da lastniki zemljišča t. i. Rižarne preverjajo projektno rešitev dostopa do zemljišča iz Topniške ulice.

»Na MOL predloga še nismo prejeli.«

Poklicali smo tudi podjetje Konim, katerega lastnik je Ranko Đukić. Dobili smo ga na telefon, najprej je povedal:

»Ne dajem nobenih izjav. Mi delamo na svoji zemlji.«

Ker ne zaupa pogovoru preko telefonskega pogovora, smo mu poslali vprašanja, kakšni so njegovi načrti glede stare rižarne. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Starejše novice