STA
Čet, 16.5.2024 16:50
Sklepa sodišča so že poslali strankam, vendar še nista pravnomočna in se je zoper njiju mogoče pritožiti.

Upravno sodišče je zavrglo tožbi občin Brežice in Središče ob Dravi zaradi izpostav azilnega doma, ki ju namerava vlada urediti na Obrežju in v Središču ob Dravi. Posledično je sodišče zavrglo tudi predloga za začasno zadržanje izvrševanja sklepa vlade o lokaciji azilnih domov. Zoper odločitev je možna pritožba, so danes sporočili s sodišča.

Upravno sodišče je presodilo, da s spornim sklepom vlade o vzpostavitvi izpostav azilnega doma »zlasti ni bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi in s tem poseženo v pravni položaj tožnic, zato ga ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu«, zato je bilo potrebno v skladu z zakonom o upravnem sporu obe tožbi zavreči.

Sklep govori le o nameri

Kot je še pojasnilo sodišče, omenjeni sklep namreč le izraža namero vlade, da organizira izpostavi azilnega doma, ni pa z njim bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta, oziroma s tem aktom ni bilo poseženo v nikogaršnji pravni položaj, torej tudi ne položaj tožnic. Zato ne gre za upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v rednem upravnem sporu.

Glede na to, da sporni sklep torej ne ustvarja nobenih učinkov, teh ne more imeti niti v sferi ustavnih pravic, zaradi česar tudi pogoji za subsidiarni upravni spor niso podani. Prav tako v obeh zadevah ne gre za javnopravni spor med državo in lokalno skupnostjo.

Nenazadnje pa sporni sklep tudi ne predstavlja procesnega sklepa, s katerim bi bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan. Navedeno tako pomeni, da v obeh zadevah tudi niso podani pogoji za katero od alternativnih možnosti za dopustnost upravnega spora, je še pojasnilo sodišče.

Možna še pritožba

Sklepa sodišča so že poslali strankam, vendar še nista pravnomočna in se je zoper njiju mogoče pritožiti, so dodali.

Vlada je konec februarja sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizira izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi.

Sklep je naletel na oster odziv lokalnih skupnosti, nasprotovanje takšni odločitvi so lokalni prebivalci izrazili tudi z več protestnimi shodi, obe občini pa sta sprožili upravni spor. V njem sta med drugim zahtevali tudi začasno odredbo o zadržanju izvrševanja sklepa vlade o lokaciji izpostav azilnega doma.

Starejše novice