Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Čet, 22.2.2024 21:35
Novi cenik je sprejel svet ustanoviteljev javnih podjetij. Položnice za oskrbo s pitno vodo in ravnanje s komunalnimi odpadki bodo dražje.

Na dopisni seji so člani Sveta ustanoviteljev obravnavali in potrdili nove cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s pitno in odpadno vodo, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2024.

»Voka Snaga vsako leto izdela elaborate cen gospodarskih javnih služb skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na predlagane cene vpliva vsakoletna višina stroškov in količin ter poračun cen za leto 2022. Ob upoštevanju poračuna za leto 2022 je izračunano povišanje cen v povprečju za 2,5 odstotni točki nižje, kot bi bilo sicer,« so sporočili z Javnega holdinga Ljubljana.

Podražitve

Za storitve gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadno vodo spremenjene cene za občane občin družbenic pomenijo za 6,6 do 8,6 odstotka višje stroške.

Za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, se bo skupni mesečni znesek na položnici povišal za 2,56 evra oziroma z 29,72 na 32,28 evra. Za uporabnike, ki živijo v večstanovanjskem objektu, se bo skupni znesek na položnici povišal za 1,28 evra na 20,76 evra.

Za uporabnike objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami se bo znesek povišal za 3,54 na 27,48 evra, za uporabnike objektov z obstoječimi greznicami pa za 3,53 evra na 33,66 evra.

Storitve ravnanja s komunalnimi odpadki se bodo za občane medtem podražile za 6,6 do 7,6 odstotka. Stroški odvoza odpadkov na tri tedne v enostanovanjskem objektu se bodo s sedanjih 14,97 evrov zvišali na 15,95 evrov. Stroški odvoza enkrat na teden v večstanovanjskem objektu pa se bodo na osebo s sedanjih 6,63 zvišali na 7,13 evra.

»Storitve ravnanja s pitno in odpadno vodo ostajajo najcenejše v primerjavi z največjimi mestnimi občinami v Sloveniji, storitve ravnanja z odpadki pa med najugodnejšimi,« so še sporočili.

Osebno vozilo ali enoosna prikolica

Obravnavali so tudi cene ravnanja z nekomunalnimi odpadki, kar ni gospodarska javna služba, in potrdili spremembe načina prevzema gradbenih odpadkov, kar bodo občutili predvsem povzročitelji teh odpadkov iz dejavnosti.

Še vedno bo prevzem nekomunalnih odpadkov brez plačila omogočen občanom, vključenim v redni odvoz odpadkov, bodo pa v javnem podjetju Voka Snaga zaradi izkoriščanja te storitve na strani samostojnih podjetnikov in pravnih oseb brez plačila sprejemali le gradbene odpadke (mešanico betona, opeke, ploščic in keramike) brez nečistoč, ki jih bodo uporabniki pripeljali v Zbirni center Barje z osebnim vozilom ali z enoosno prikolico.

Večje količine teh odpadkov, ki jih bodo pripeljali s tovornimi vozili, in druge plačljive nekomunalne odpadke bodo medtem preusmerili na tehtanje in prevzem teh odpadkov zaračunali.

Starejše novice