Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Sre, 13.4.2022 15:45
Volivci bomo 24. aprila volili predstavnike, ki nas bodo zastopali v novem sklicu državnega zbora. Predstavljamo ljubljanske kandidate za poslance, danes tiste, ki kandidirajo v volilnih okrajih Bežigrad 1 in 2.

Za glasove volivk in volivcev se bo konec prihodnjega tedna potegovalo skupno 20 strank in list, ki so vložile kandidaturo za tokratne državnozborske volitve.

Volivci na splošnih parlamentarnih volitvah izvolijo 88 poslancev, po enega pa izberejo pripadniki italijanske in madžarske manjšine.

V uredništvu Ljubljanainfo smo vsem ljubljanskim kandidatom poslali ista vprašanja in jim tako dali možnost, da se bralcem podrobneje predstavijo. V nadaljevanju predstavljamo kandidate, ki kandidirajo v volilnih okrajih Ljubljana Bežigrad 1 in 2.

Vrstni red kandidatov je naključen. Manjkajo tisti, ki na vprašanja niso odgovorili.

Karla Urh, Lista Marjana Šarca

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem pogumna, vztrajna in kritična do vseh, ki ne spoštujejo človeka in narave. Medgeneracijsko povezovanje in znanje sta prava pot za izboljšanje razmer v državi. Za kandidaturo sem se odločila, ker sem prepričana, da lahko s pozitivno energijo, upoštevanjem različnih mnenj, ki se povežejo skupaj, uresničimo boljši razvoj v Sloveniji.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Sama zagovarjam projekte, ki so namenjeni urejanju cest, infrastrukture, ohranjanju neokrnjene narave, skrb za sočloveka v zrelih letih, javno šolstvo, ureditev razmer v zdravstvu in kulturi. Pogum, vztrajnost, skrb za okolje in povezovanje ljudi so prava pot za izboljšanje razmer v državi.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

- uvedba sodobnega javnega potniškega prometa, pri čemer mora sodelovati država, in s tem zmanjšanje prevoza z osebnimi vozili;
- zmanjšanje hrupa in ogljičnega odtisa;
- ustvarjanje pogojev za povečanje dostopa do družinskih zdravnikov, pa tudi zobozdravnikov in ginekologov.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

V Listi Marjana Šarca smo za odstranitev žične ograje v celoti, kar smo zagovarjali in udejstvovali tudi v času vlade Marjana Šarca, ter za temeljito strokovno preučitev nujnosti potrebe po panelni ograji.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času ter digitalizirati in finančno okrepiti. Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA, sankcije morajo biti ciljno usmerjene in z namenom doseganja dejanskih učinkov, sankcioniranje športnikov in kulturnikov pa verjetno dosega prav nasprotno od namena sankcij.
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA, v medicinske namene.
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Aleš Kopitar, Domovinska liga

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Aleš Kopitar letnik 1969, Črnučan od rojstva, v širšem pomenu Ljubljančan, diplomirani ekonomist, z različnimi bogatimi izkušnjami v realnem sektorju. Menim, da mora vsak posameznik, ki bi rad koristil širši skupnosti imeti obilo praktičnih in resničnih izkušenj preden lahko doprinese svoje znanje in vedenje v izboljšavo zakonodaje in izvršne oblasti.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanec?

Zavzemal se bom za vitko državo, debirokratizacijo, poenostavitev zakonodaje, kajti če želimo, da ljudje spoštujejo pravila in zakone jih morajo najprej razumeti. Prav tako se obvežem, da za vsak nov zakon, ki ga bomo sprejeli bomo najprej odpravili tri stare. Zavzemal se bom za vsak doprinos, ki bo izboljšal življenje Slovencev in Slovenk.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Ljubljano je potrebno celostno urediti, ne samo strogi center, za Črnuče mi je všeč kot moje rodno naselje me pa moti, da so popolnoma brez duše, centra, kar bi se moralo urediti. Prav tako me moti ureditev Bleiweisove ceste, ki grobo preseka povezavo mesta s parkom, podpiram projekte za dosego cilja zelene, urejene in čiste Ljubljane.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da, obstoječa ograja je bolj moteča za obmejne prebivalce in divje živali, kot pa ovira za nezakonite migrante. Bi pa ob odstranitvi istočasno angažiral vojsko, dodatne policijske enote, tudi iz drugih evropskih držav in primerno zaostroval ukrepe, da se dokončno odvrne nezakonite migrante uporabljati nezakonite poti in sredstva na poti v Evropo.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Dominantna težava zdravstva, da se ne upošteva ekonomskega vidika celotnega sistema. Menim tudi, da ljudje ne ločijo med javnim in državnim zdravstvom, ki je natančno to kar imamo. Celoten sistem je potrebno osnovati na zdravih ekonomskih temeljih, mora biti javno dostopno, ter orientirano na bolnika, posameznika, ki zdravstveno storitev potrebuje.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA (menim pa da je potrebno deeskalirati situacijo, drugače obstaja velika verjetnost, da se vojna razširi na še večji del Evrope).
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. DA

Urška Honzak, Levica

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Lektorica, tekstopiska, prevajalka, prostovoljka, mestna svetnica v Ljubljani. Kandidiram, ker si ne želim zatiskati oči pred problemi, ki jih opažam okoli sebe: naraščajočo neenakostjo in revščino, pomanjkanjem stanovanj, razraščanjem prekarnih zaposlitev in krčenjem delavskih pravic. Verjamem, da jih lahko naslovimo le s sistemskimi rešitvami.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Več javnih neprofitnih stanovanj za vse skupine prebivalstva; bolj vključujoča politika z upoštevanjem mnenj prebivalcev in uvedbo participativnega proračuna na ravni četrtnih skupnosti in celotnega mesta; več socialno usmerjenih programov, namenjenih najšibkejšim članom skupnosti.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Več javnih neprofitnih stanovanj za vse skupine prebivalstva; bolj vključujoča politika z upoštevanjem mnenj prebivalcev in uvedbo participativnega proračuna na ravni četrtnih skupnosti in celotnega mesta; več socialno usmerjenih programov, namenjenih najšibkejšim članom skupnosti.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da. Žica na meji je nedopustna. Nima popolnoma nobene druge funkcije razen povzročanja nepotrebnih smrti, stroškov in posegov v naravo ter oteževanja življenja ljudi in živali. Gre za nehumano prakso, ki nas kot skupnost slika v luči, ki si je ne želimo.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Finančno in kadrovsko bomo okrepili primarno raven javnega zdravstva. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravniško službo bomo določili kot javno službo in zagotovili, da bodo zdravniki ostali v javnem sistemu. Onemogočili bomo outsourcing dejavnosti ter popoldansko in druge oblike dopolnilnega dela zdravnikov in zdravnic.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Petra Culetto, Socialni demokrati

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem Črnučanka, mama dveh sinov. Po izobrazbi politologinja, magistrica mednarodnega prava. Med mojimi delovnimi izkušnjami so tudi vodenje kabineta ministra na 2 ministrstvih in državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. Kandidiram, ker si ne želim še več političnih delitev, temveč solidarnost, spoštovanje in sodelovanje, vsekakor pa več sposobnih žensk v politiki.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Želim živeti v prodorni državi z uspešnim gospodarstvom in dobro delujočimi javnimi storitvami. Sama hočem soustvarjati družbo, ki je strpna, zavezana kritični misli in spoštovanju drugačnosti. Prav varnost, pravna država in svoboda so področja, ki jim bom, če bom izvoljena, namenila največ pozornosti.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

-  več novih javnih najemnih stanovanj za mlade po dostopnih najemninah;
-  dodatne kapacitete v domovih za starejše in krepitev izvajanja storitve oskrbe na domu;
- izgradnja NUK2.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da, vsekakor bi bilo ob tem nujno potrebno zagotoviti tudi sredstva za sanacijo območij (npr. odstranitev robidnic ipd.) oz. popravilo morebitne škode, ki je nastala v naravi kot posledica postavitve ograje.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

V SD predlagamo prevetritev čakalnih seznamov; organizacijske spremembe JZZ, urgentni program za odpravljanje zaostankov v višini 200 mio €, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, oblikovanje nove košarice pravic ter ureditev financiranja zahtevnih operacij v tujini za otroke, hkrati predlagamo postopno višanje sredstev za javno zdravstvo na 12 % BDP.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Maja Penko, Za ljudstvo Slovenije, kandidira tudi v okraju Ljubljana Moste - Polje 3

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem Maja Penko, turistična vodnica (izobrazba: organizatorka poslovanja v turizmu), ljubiteljica svežega zraka, narave, veselih obrazov, gastronomije in potovanj. Čut za prav mi v zadnjih 2 letih kršenja človekovih pravic in svoboščin veli, da je čas za aktivno državljanstvo. Brez mask!

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

Vedno bom ravnala po svoji vesti in za dobro ljudi. Zavzemam se za odpravo diskriminacije na vseh področjih, za svobodo odločanja (posameznice o svojem telesu), za nasmehe na otroških in odraslih obrazih. Za opogumljanje in osveščanje ljudi. Krepiti spoštovanje do drugačnih. 3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?
Opolnomočenje ljudi za samooskrbno življenje.
Ureditev protipoplavne zaščite v ogroženih delih mesta.
Odprava vseh protiustavnih ukrepov, diskriminacije in škodljivega (tudi 5G) sevanja.
Urediti stanovanja s pripadajočimi vrtovi za vse; povečanje urejenih kapacitet v domovih za starejše in vrtcih, s skrbno izbranimi zaposlenimi (srčnost!).
Ureditev bazena in plaže za naturiste.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da, načeloma ne maram zagrinjanja in ograjevanja. Žičnate ograje z želetkami bi z veseljem uporabila le na ograji zapora za kriminalce, ki so zadnja leta strašili in zastrupljali sočloveka z lažmi zavoljo pohlepa. Komunikacija in sodelovanje lokalnih skupnosti sta ključna.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Reorganizacijo zdravstva bi zaupala le tistim srčnim in iskrenim ljudem, ki jim je res mar za človeka. Dostopnost zdravstvenih storitev vsem, delovati na preventivi – zdravnik naj se pogovori s človekom o svojem psihofizičnem in emocionalnem stanju, preden se predpisujejo zdravljenja.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. Odločen NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Jani Möderndorfer, Lista Marjana Šarca

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Rojen sem leta 1965. Poklic: zdravstveni tehnik in tolmač slovenskega znakovnega jezika. Pred trikratno izvolitvijo za poslanca sem bil podžupan MOL, pred tem pa med drugim zaposlen v UKCLJ in na Onkološkem inštitutu. Kandidiram, ker lahko z izkušnjami in znanjem izboljšam politiko ter s tem koristim družbi, pa tudi Ljubljani, ki jo imam rad.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanec?

Zavzemal se bom za ureditev javnega zdravstvenega sistema, da bo ta dejansko dostopen vsem ljudem. Drugi prioriteti bosta stanovanjska politika ter dostojno plačilo in s tem dostojno življenje, tudi v starosti. Enako zavzeto kot doslej bom zagovarjal spoštovanje človekovih pravic ter projekte, ki jih mesto lahko izvede skupaj z državo.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

- uvedba sodobnega javnega potniškega prometa, pri čemer mora sodelovati država, in s tem zmanjšanje prevoza z osebnimi vozili;
- zmanjšanje hrupa in ogljičnega odtisa;
- ustvarjanje pogojev za povečanje dostopa do družinskih zdravnikov.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Zagovarjam uvedbo plačevanja storitev po realizaciji. Ker bo plačano vse, kar bo opravljeno, bo tudi več operacij in pregledov. Drugi nujni korak je reorganizacija samega dela, ki naj bo popoldne enako intenzivno kot popoldne, ne da javni zavodi popoldne samevajo. Nujna je finančna krepitev zdravstva, tudi z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA, sankcije morajo biti ciljno usmerjene in z namenom doseganja dejanskih učinkov, sankcioniranje športnikov in kulturnikov pa verjetno dosega prav nasprotno od namena sankcij.
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA, v medicinske namene.
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Nataša Sukič, Levica

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Poslanka, pisateljica, didžejka. Že 35 let nevladnica in nekdanja kandidatka za županjo in mestna svetnica. Nadaljujem boj proti revščini, socialni izključenosti, prekarizaciji, diskriminaciji - za prihodnost mladih, varno starost in dostojne pokojnine, pravično plačilo in soupravljavski delež delavcev v podjetjih ter demokratično, odprto družbo.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanec?

Za boj proti revščini in prekarizaciji; za 30.000 neprofitnih stanovanj do leta 2030; za dostojne pokojnine, dostopno dolgotrajno oskrbo in spoštljiv odnos do starejših; za ekonomsko demokracijo, pravičen zeleni prehod, za človekove pravice, svobodne medije, demokratično, neksenofobno, nediskriminatorno in odprto družbo.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Neprofitna javna stanovanja za mlade in socialno deprivilegirane družbene skupine; skladno, trajnostno in (za invalide) dostopno urejanje mestne infrastrukture v vseh četrtnih skupnostih, ne samo v mestnem središču; obnova Plečnikovega stadiona in njegova vrnitev v javno rabo.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da. Žica na meji je nedopustna. Nima popolnoma nobene druge funkcije razen povzročanja nepotrebnih smrti, stroškov in posegov v naravo ter oteževanja življenja ljudi in živali. Gre za nehumano prakso, ki nas kot skupnost slika v luči, ki si je ne želimo.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Finančno in kadrovsko bomo okrepili primarno raven javnega zdravstva. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravniško službo bomo določili kot javno službo in zagotovili, da bodo zdravniki ostali v javnem sistemu. Onemogočili bomo outsourcing dejavnosti ter popoldansko in druge oblike dopolnilnega dela zdravnikov in zdravnic.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA.
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Zvone Čadež, Slovenska demokratska stranka

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem v. d. generalnega direktorja Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča, mestni svetnik v MOL, predsednik Sveta zavoda Gasilska brigada Ljubljana, predsednik Sveta zavoda Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, član Sveta zavoda Ljubljanske Lekarne…
Kandidiram zato, ker smo v naši družini že tradicionalno politično aktivni, saj vemo, da s tem vplivamo na kvaliteto življenja na vasi, v četrtni skupnosti ali v mestu.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanec?

Do konca bom branil nedotakljivost pitne vode v Ljubljani.
Zavzemal se bom za spremembe v zdravstvu, ki bodo omogočile državljanom dostop do storitev, ki jih potrebujejo, v okviru sprejemljivih čakalnih dob.
Za varno starost bom podprl gradnjo novih domov za starejše občane in varovanih stanovanj v njihovi bližini.
Vložil bom vse napore za čim prejšnjo izgradnjo južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana, ki bo vsem meščanom omogočila evropsko sprejemljivi čas dostopa gasilcev, to je 7 minut od klica do prihoda. Ker je za začetek gradnje le-te potrebno izvesti protipoplavne ukrepe, ki so v pristojnosti države, si bom prizadeval za hitro dokončanje le-teh.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Zaščita vira pitne vode Kleče s premikom kanalizacijskega kanala C0 izven vplivnega območja.
Dograditev železniške in cestne infrastrukture na način, ki bo omogočal upeljavo sodobnih in energetsko učinkovitih ter okolju prijaznih prevoznih sredstev, kar bo potnike vzpodbudilo, da bodo bistveno pogosteje uporabljali javni potniški promet.
Energetska in potresna sanacija stavb.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Nekateri menijo, da ko bo Republika Hrvaška vstopila v Schengen, ograja na meji načeloma ne bo več potrebna. Sam je, za vsak slučaj, ne bi odstranjeval.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Reorganizacije zdravstva bi se lotil strateško. Najprej bi pripravil strateško analizo, v kateri bi analiziral dolgoročne trende v okolju, dolgoročne scenarije zdravstvene dejavnosti in ključne dejavnike, scenarije zunanjih okoliščin, deležnikov, institucij.
Preučil bi temelje strateške dileme, definiral poslanstvo in vrednote ter sprejel vizijo.
Na podlagi vsega tega bi postavil strateške usmeritve, cilje in kazalnike.
Sledile bi strateške pobude in aktivnosti, ki bi rezultirale v konkretnih strateških projektih z jasno definiranimi roki za izvedbo.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. NE
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. DA
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. DA

Violeta Tomić, Naša prihodnost in Dobra država

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem Violeta Tomić, diplomirana dramska igralka, ki je zadnja dva mandata poslanka v DZ, kjer pokrivam kmetijstvo, zadeve EU, Mandatno volilne zadeve, Slovence v zamejstvu in po svetu ter predsedujem Odboru za kulturo. V zadnjem mandatu sem tudi članica PSSE. V politiko sem šla zato, ker me motijo krivice, razprodaja skupnega premoženja, korupcija in vse težji 
položaj ustvarjalcev v kulturi.
 
2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka?

Kot doslej se bom zavzemala za 
- izboljšanje pogojev za kulturno in umetniško ustvarjanje,
- za človekove pravice, 
- pravice žensk, ki so žal v zadnjem času vse bolj ogrožene,
- za dosledno ločitev države in cerkve
- za prehransko samooskrbo
- zaščito narave in vode
- pravice živali
 
3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

- Železniška in avtobusna postaja
- NUK 2
- Bežigrajski stadion
 
4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Takoj.
 
5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

- Ločiti je potrebno zasebno od javnega zdravstva,
- medicinske sestre moramo spoštovati ter pošteno plačati in jih tako zadržati v poklicu
- nabavo medicinske opreme centralizirati in tako onemogočiti neustavljivo rast cen zaradi visokih marž.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE.
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE.
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE. 
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE.
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA.
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA.
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA.
8. Splav je pravica. DA.
9. Verska vzgoja spada v šole. NE.
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE.

Milan Martin Cvikl, kandidat Socialni demokrati

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

Sem Milan Martin Cvikl, za ljubljanskim Bežigradom kandidiram na listi SD. Deloval sem pri vzpostavljanju slovenskega tolarja, em vojni veteran, bil sem evropski minister, generalni sekretar vlade in preiskovalec orožarskih poslov ter desetletja delal v mednarodnih bankah in institucijah. Imam veliko znanja, energije in vem, da lahko s pametnimi odločitvami spremenimo Slovenijo na bolje.

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

Zavzemam se, da vsi pridete 30 dneh do pregleda pri specialistu z aktiviranjem vseh razpoložljivih virov. Da imajo otroci brezplačno šolsko prehrano in postopno brezplačen vrtec. Da popravimo slabo upravljanje države in javnih sistemov z okrepitvijo vlaganj v javne storitve in javno infrastrukturo ter v dvig dodane vrednosti v gospodarstva in da izgradimo 10.000 javnih najemnih stanovanj.

3. Kateri trije projekti so najpomembnejši za Ljubljano?

Ljubljana je najlepše mesto na svetu, želim da je tudi najboljše po kvaliteti življenja, dobrih službah in odličnih javnih storitvah. Zato podpiram:
- izgradnjo sodobnega potniškega centra, ki bo Ljubljano s primestnimi železnicami in hitro železnico med Mariborom in Koprom prometno razbremenil, meščanom pa zagotovil boljši zraku,
- podjetniške projekte za dvig zaposlenosti, za dvig dodane vrednosti po modelu 1/5 nepovratnih virov, 1/5 lastnih virov podjetij in 2/5 ugodnih povratnih virov, in
- močno socialno države, bolje organizirano in z dostojno plačanimi vzgojiteljicami, medicinskim sestrami, učitelji in učiteljicami ter tudi zdravniki.
Kdor je za socialno državo in demokracijo, je za socialna demokracija. Jemati malo levo, malo desno smo prevečkrat videli v preteklosti.

4. Bi odstranili ograje na slovensko-hrvaški meji?

Da.

5. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

Vsem bomo zagotovili pregled pri specialistu v največ 30 dneh s prevetritvijo čakalnih seznamov, plačilom vseh storitev javni zdravstvenih zavodov za storitve nad dopustno čakalno dobo, ponovnim ovrednotenje cen storitev in organizacijskimi spremembami za boljšo organizacijo dela ter urgentnim program za odpravljanje zaostankov za katerega bomo namenili vsaj dodatnih 200 mil €. Prepovedali bomo, da bi zdravniki, ki so zaposleni v javnem zdravstvu, hkrati delali pri zasebnikih, a omogoči možnost dodatnega dela v okviru javnega zdravstvenega sistema. Zasebniki namreč ne bi dovolili, da bi njihovi redno zaposleni popoldne delali v javnih zavodih.

Odgovorite z DA/NE:
1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA, a hkrati iskati rešitve za premirje in trajen mir.
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin je smiselna. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. NE
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Ljubljano naredila več kot pretekle vlade. NE

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice