Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Sob, 8.1.2022 09:50
Po pozebah, ki so prizadele predvsem vinogradnike in sadjarje, je ministrstvo razpisalo posojila.

Slovenski regionalni sklad je razpisal 1,07 milijona evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu. 

Zapisali so, da je namen javnega razpisa dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno meto sadjarjem in vinogradnikom, ki so med 5. in 9. aprilom lanskega leta utrpeli izpad dohodka zaradi pozeb. 

Kdo se lahko prijavi? 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, ki so registrirani kot kmetijska gospodarstva in so vpisani v evidenco kmetijskih gospodarstev. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 10. aprilom 2021. 

Upravičeni stroški so stroški materiala in blaga, storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, transportnih storitev, intelektualnih in osebnih storitev in stroški plač in povračil v zvezi z delom. 

Rok za oddajo vlog je od 17. januarja do 23. marca oziroma do porabe sredstev

Več informacij lahko preberete na tej obarvani povezavi.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice