Ljubljanainfo
Pet, 30.4.2021 12:23
Število brezposelnih se je v mesecu aprilu zmanjšalo. Minister za delo Janez Cigler Kralj poudarja, da so k temu zagotovo pripomogli ukrepi. Hkrati pričakuje, da se bodo s sproščanjem omejitev začele zaposlovati osebe v gostinstvu in turizmu.

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino in socialne zadeve je ob prvem maju vsem zaželel, da bi imeli možnost varnega in zdravega delovnega mesta, da bi se lahko z delom ustrezno karierno in poklicno razvijali. 

Minister o razmerah na trgu dela

Na trgu dela je bilo 26. aprila v evidenci Zavoda Republike za zaposlovanje registriranih 79.462 brezposelnih oseb, kar je štiri odstotke manj kot marca 2021, ko je bilo registriranih prek 82.600 oseb.

»Trend upadanja števila brezposelnih je dober, z ukrepi zagotovo pomagamo k temu, da bo tak tudi ostal,« je povedal.

Ob sezonskih dejavnikih zmanjševanje števila brezposelnih v aprilu po besedah Cigler Kralja povezujejo tudi s postopnim rahljanjem ukrepov, postopnim zagonom storitvenih dejavnosti, omejenim zagonom gostinstva in namestitvenih dejavnosti.

Maksimum brezposelnih je bil sicer dosežen februarja, ko je bilo nekaj čez 91 tisoč oseb v evidenci.

»Te številke nas vsekakor navdajajo z zmernim optimizmom, predvsem pa potrjujejo, da so ukrepi za trg dela zastavljeni na pravi način in tudi učinkoviti. Njihov cilj je predvsem ohranjanje delovnih mest,« dodaja Cigler Kralj. 

Podatki o brezposelnih v času treh valov epidemije

V prvem valu smo v Sloveniji beležili velik porast brezposelnosti, temu je sledilo umirjanje v maju 2020, takrat se je povečal izhod v zaposlitev. »Interventni ukrepi so izdatno pomagali pri umirjanju razmer,« pojasnjuje minister. 

Drugi val, ki je nastopil oktobra 2020, je znova poslabšal razmere na trgu dela, znova se je povečala brezposelnost. Na to je ob epidemiološkemu valu vplival tudi iztek sezonskih zaposlitev za določen čas 

»V tretjem valu, s katerim se soočamo zdaj, večje povečavanje števila brezposelnih ni bilo zabeleženo,« razlaga Cigler Kralj, ki pričakuje, da se bodo s sproščanjem omejitev začele zaposlovati osebe v gostinstvu in turizmu, kar bi lahko pozitivno vplivalo na stanje na trgu dela.

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je na podlagi izračunov modelsko primerjal stanje na trgu dela s stanjem ukrepov in stanjem, ko teh ne bi bilo - potrdil je, da smo z ukrepi vsaj za dve odstotni točki zmanjšali povečanje števila brezposelnih. 

Starejše novice