Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Čet, 30.3.2023 09:23
Novinarji Financ so na podlagi podatkov o porabi elektrike, ki so jih pridobili od Elektra Ljubljana, ocenili, da je v prestolnici praznih nekaj več kot 11.500 stanovanj oziroma deset odstotkov stanovanjskega fonda.

Novinarji Financ so se namenili ugotovili, koliko stanovanj v prestolnici, ki ima največji stanovanjski fond in tudi največje potrebe po stanovanjih, je pravzaprav praznih.

Kot navajajo, podatke o naseljenih (in nenaseljenih) stanovanjih v Sloveniji beleži statistični urad, po njihovi oceni pa naj bi bilo leta 2021 v prestolnici nenaseljenih 23.000 stanovanj.

Vendar ni nujno, da gre za prave podatke, saj so določena stanovanja lahko uradno nenaseljena, ker se stanovalci v njih iz različnih vzrokov niso prijavili, ali pa se oddajajo prek Airbnbja.

Pri analizi so se tako naslonili na podatke o količini porabljene električne energije. Podjetje Elektro Ljubljana so prosili za tri podatke: število stanovanjskih oziroma gospodinjskih merilnih mest v Ljubljani, povprečno letno porabo elektrike na posameznem gospodinjskemmerilnem mestu in število gospodinjskih merilnih mest, na katerih je lansko leto poraba znašala manj kot 500 kilovatnih ur, kar pomeni, da je mogoče takšno stanovanje označiti za prazno. 

Iz podatkov, ki so jih dobili, izhaja, da je v Ljubljani 130.353 gospodinjskih odjemalcev oziroma merilnih mest; merilnih mest s porabo, enako ali manjšo od 500 kilovatnih ur, pa je bilo lani 11.592.

Toliko je torej praznih stanovanj. To je 2,5-krat toliko, kolikor je stanovanj na Novih Fužinah, v največji ljubljanski stanovanjski soseski.

Zakaj so stanovanja prazna? Lastnikom je investicije škoda

Morda je del teh stanovanjskih enot neprimeren za bivanje, gotovo pa ne vsa. Zoran Đukić iz agencije Stoja je po navedbah Financ za N1 pred letom dni povedal, da lastniki novega stanovanja, ki so ga kupili kot investicijo, ne želijo oddati, saj se jim ga zdi škoda.

Na Viču je bil denimo lani zgrajen nov manjši blok, kjer je naseljeno le eno stanovanje. Pogled v zemljiško knjigo razkriva, da je od petih stanovanj le eno kupila fizična oseba, preostale štiri pa podjetje.

Glede na objave na nepremičninskih portalih novinarji Financ niso zaznali, da bi lastniki omenjene štiri enote poskušali oddati.

Koliko so vredna prazna stanovanja?

Če število stanovanj, torej 11.592, pomnožimo s povprečno kvadraturo (po Sursu imajo ljubljanska stanovanja v povprečju skoraj 70 kvadratnih metrov uporabne površine), to pa s ceno za kvadratni meter rabljenega stanovanja v Ljubljani, kar je trenutno približno štiri tisoč evrov za kvadratni meter, pridemo do ugotovitve, da so samo prazna ljubljanska stanovanja skupaj vredna 3,2 milijarde evrov.

Starejše novice