Na gimnazijo Ledina se je na 196 prostih mest prijavilo kar 283 kandidatov. Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Pet, 12.4.2024 11:00
Mest za srednje izobraževanje je dovolj, a želje bodočih dijakov niso tako enakomerno porazdeljene.

2. aprila se je iztekel rok za prijavo v srednje šole za  prihodnje šolsko leto 2024/2025. Na 26.066 razpisanih prostih mest se je prijavilo skupaj 22.976 kandidatov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo prvo informacijo o stanju prijav za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. 

Ministrstvo ugotavlja, da si mladi ne želijo več nujno le v srednje šole v večjih mestih, a ker lahko kandidati prijave še prenesejo na druge šole, se utegne število prijavljenih še spremeniti. Natančno stanje bo znano 24. maja, ko bodo objavili, kje bo omejitev  vpisa. 

Osnovno šolo sicer zaključuje 21.305 devetošolcev, kar je 266 učencev manj kot lani. Skupno število prijavljenih kandidatov je sicer nekoliko večje od števila učencev, ki letos zaključujejo osnovno šolo, saj se v programe nižjega poklicnega izobraževanja lahko vpišejo tudi učenci, ki bodo letos opravili osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključili vsaj 7. razred. 

Nekaj je kandidatov, ki se predhodno šolajo v tujini, na razpisana mesta pa lahko kandidirajo tudi dijaki letošnjih 1. letnikov, ki bi se želeli naslednje šolsko leto ponovno vpisati v začetni letnik, vendar v drug program. 

Najbolj zaželena v državi je Gimnazija Ledina

Prostih mest je še veliko, ponekod pa je vpis prevelik. Najbolj zaželena v državi je Gimnazija Ledina, kjer je na 196 prostih mest prijavljenih kar 283 kandidatov

Precej preveč kandidatov za vpis je tudi na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, za program zdravstvena nega, in sicer 239 prijavljenih za 224 prostih mest in Srednja frizerska šola v Ljubljani, kjer je 228 prijavljenih za 156 mest. Ekonomska gimnazija Ljubljana ima na primer 123 prijavljenih za 84 mest.

Na II. Gimnaziji Maribor imajo 190 prijavljenih kandidatov za 168 prostih mest, vpisalo pa se je kar 87 tistih, ki že imajo vseh 120 točk. Foto: Bobo

Odloča število točk - precej jih je že zbralo 120 točk, vodi II. Gimnazija Maribor

Vsi kandidati imajo možnost, da do 23. aprila 2024, do 15. ure, svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo na drugo šolo ali v drug program, to pa lahko storijo tudi večkrat. Tega se lotijo tisti, ki ugotovijo, da za določen program nimajo dovolj točk. 

Da bo boj za mesta hud, kažejo podatki iz tako zaželene Gimnazije Ledina, kjer so objavili podatek, da imajo kar 52 prijav tistih, ki so zbrali vse točke, torej 120 točk. Število točk je seštevek ocen v 7. in 8. razredu, najvišje možno število točk je 120. Še večja konkurenca je na II. Gimnaziji Maribor: Tam imajo kar 87 prijav učencev, ki so prav tako zbrali vse točke. Sprejmejo jih 168, 167 kandidatov pa ima vsaj 116 točk. 

Na znani mariborski gimnaziji imajo v splošnem programu trenutno 190 prijavljenih kandidatov za 168 prostih mest, predvidoma pa bodo vpisali 178 dijakov, so zapisali. 

Kje je zanimanje največje?

Na programih nižjega poklicnega izobraževanja, kjer je razpisanih 844 prostih mest, je prijavljenih 752 kandidatov oziroma 3,3 odstotka prijavljenih. 

Na programih srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je na voljo 6.954 razpisanih mest, je prispelo 4.511 prijav oziroma 19,6 odstotka prijavljenih, od tega se je 189 kandidatov prijavilo v vajeniško obliko izobraževanja. 

Na skupno 10.540 razpisanih mest v okviru programov srednjega strokovnega izobraževanja se je prijavilo 9.904 kandidatov oziroma 43 odstotkov vseh prijavljenih kandidatov.

Na 7.728 prostih gimnazijskih mest pa se je prijavilo 7.809 kandidatov oziroma 34 odstotkov prijavljenih.

Ministrstvo komentira, da letošnje stanje prijavljenih kandidatov ne odstopa od dosedanjih. Tudi letos se nadaljuje trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, kot vsako leto pa se največ kandidatov prijavi v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja.

Ministrstvo še piše, da podatki o stanju prijavljenih kažejo, da je na voljo dovolj mest za izbiro na vseh vrstah izobraževalnih programov, tudi v gimnazijskih programih. 

Nekaj šol, predvsem tistih, ki izvajajo gimnazijski program, se bo v skladu z dosedanjo prakso zagotovo odločilo sprejeti dodatne novince in sicer na račun mest, ki so sicer v oddelkih rezervirana za morebitne ponavljalce. Na ta način, prav tako pa z oblikovanjem nadnormativnih oddelkov vsako leto pridobijo okoli 500 dodatnih prostih mest. 

Kjer prostorske in kadrovske zmožnosti šole dopuščajo možnosti za morebitno povečanje obsega razpisanih mest, bodo o predlogih šol za povečanje obsega razpisanih mest v skladu z rokovnikom odločali v maju, po roku za prenos prijav, ko bo stanje prijavljenih v 1. roku dokončno znano.

Starejše novice