Slika je simbolična.
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Sob, 28.5.2022 08:04
S 1. junijem bo vstopil v veljavo nov gradbeni zakon, na podlagi katerega se bodo poenostavili postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja ter zaostrili pogoji za vpis posameznikov v imenik vodij gradbenih del.

Novi gradbeni zakon, ki je začel veljati konec preteklega leta, uporabljati pa ga bomo začeli 1. junija 2022, prinaša precej sprememb zlasti na področju pridobivanja uporabnih dovoljenj in legalizacij že izvedenih gradenj.

Poenostavljeni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja

Zakon prinaša določene novosti oziroma poenostavitve v postopku redne pridobitve gradbenega dovoljenja, uvaja se nov pojem manjše rekonstrukcije.

Do zdaj je vsak večji poseg v nosilno konstrukcijo spadal pod rekonstrukcijo, za kar je moral investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Po novem pa za vsa dela oziroma posege, ki spadajo pod manjšo rekonstrukcijo, kot jo opredeljuje predlagana uredba, gradbeno dovoljenje ni več potrebno

Na primer prizidava zunanjega stopnišča ali vgradnja dvigala ter ostale manjše rekonstrukcije se lahko odslej izvajajo brez gradbenega dovoljenja oziroma le na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka.

Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva, na primer inženir gradbeništva ali arhitekt, po izvedeni manjši rekonstrukciji ustreznost izvedenih del pisno potrdi.

Posameznik, ki ne spoštuje teh predpisov, je lahko kaznovan z globo od 100 do 1000 evrov. Pri manjši rekonstrukciji gradbeni zakon določa tudi, da je treba gradbišče, ki meji na javne površine, ustrezno označiti in zavarovati.

Manjša rekonstrukcijska dela možna tudi brez gradbenega dovoljenja

Pod manjša rekonstrukcijska gradbena dela, ki se lahko odslej izvajajo brez gradbenega dovoljenja spadajo:      

 • statične ojačitve ali zamenjava konstrukcijskih elementov,
 • zamenjava lesenega ostrešja ali lesene medetažne konstrukcije,
 • zamenjava elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije,
 • dolbenje utorov in niš v nosilne konstrukcije,        
 • rušenje opečnih sten iz polne opeke debelejše od 12 centimetrov, 
 • večji preboji konstrukcije v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posamezne konstrukcije in niso širši od dveh metrov,        
 • povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe,              
 • manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta,     
 • vgradnja dvigal v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo,      
 • prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž,
 • prizidava nakladalnih ramp in klančin.

Zaostreni pogoji za vpis v imenik vodij del

Poleg nekaterih poenostavljenih postopkov pa nov gradbeni zakon prinaša tudi nekaj zaostritev.

Za večino obrtnikov in podjetnikov oziroma izvajalcev posameznih ali celotnih del na gradbenih objektih, se bodo tako s 1. junijem zaostrili pogoji za vpis v imenik vodij del.

Torej vsi posamezniki, ki opravljajo dela na področju splošnega ali specializiranega gradbeništva, inštalacij in drugih zaključnih gradbenih del v stavbah, se bodo lahko po 1. juniju 2022 vpisali v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije le še na podlagi delovodske izobrazbe, pri Obrtniški zbornici Slovenije na podlagi opravljenega mojstrskega izpita, pri Inženirski zbornici Slovenije pa na podlagi izpitov pri inženirski zbornici.

Vse dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije lahko dobite po elektronski pošti: [email protected] ali po telefonu na tel. št. 01 589 8242.

Starejše novice