Vir: zajetje zaslona Twitter
Rebeka Sivka
Čet, 2.9.2021 14:04
Družinska zdravnica Nada Hiti, ki je pred časom pozornost pritegnila s trditvami o prisotnosti kovin v cepivih proti koronavirusu, zdaj pravi, da njena analiza nima znanstvene vrednosti.

Družinska zdravnica Nada Hiti je pred časom na družbenih omrežjih objavila in komentirala posnetek poskusa, s katerim je želela ugotoviti prisotnost kovin v cepivih proti gripi, koronavirusu, hepatitisu B in na paličicah za odvzem brisa iz nosno-žrelnega prostora za dokazovanje okužbe s koronavirusom.

Nacionalni inštitut za javno zdravje meni, da je izvedba poskusa in interpretacija rezultatov v omenjenem posnetku metodološko sporna, neznanstvena in zavajajoča

V omenjenem primeru je šlo za zavajanje laboratorija, saj je zdravnica tri vzorce lažno predstavila kot vzorce pitne vode, ki jih je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v skladu s tem analiziral.

Manjkajo pa tudi določeni podatki, ki so pomembni za pravilno interpretacijo rezultatov.

Zdravnica zdaj v težavah

Zaradi spornih izjav o cepivu proti koronavirusu si je zdravnica nakopala prijavo na Zdravniško zbornico Slovenije. Sledilo je zaslišanje pred to zdravstveno organizacijo.

Po pravilniku zbornice o delu razsodišča so možne sankcije za kršitve zdravnikov naslednje: strokovno opozorilo, opomin, javni opomin in izključitev iz zbornice. Grozil ji je tudi odvzem zdravniške licence

Na dan zaslišanja imela nekaj podpore

Na dan zaslišanja se je pred zbornico zbralo kar nekaj ljudi, ki so člani več civilnih inicativ in drugih gibanj. 

Nekateri med njimi so celo dejali, da si zdravnica zasluži priznanje

Epilog zgodbe

Zdravnica Nada Hiti in tožilec zbornice sta sklenila sporazum o poravnavi, na podlagi katerega je zdravnica z namenom razjasnitve okoliščin pripravila pisno izjavo, s katero je pojasnila, da njen poskus nima znanstvene vrednosti

Starejše novice