Ljubljanainfo
Pon, 5.12.2022 12:07
Prostovoljci so pomembni členi družbe, za njihovo nesebično pomoč se jim moramo zahvaliti vsak dan, še posebej pa 5. decembra, ko obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, ki ga je Organizacija združenih narodov razglasila leta 1985.

Tema letošnjega mednarodnega dneva prostovoljstva je solidarnost skozi prostovoljstvo, s čimer želijo pri Združenih narodih poudariti, da lahko s prostovoljstvom dosežemo pozitivne spremembe v družbi.

Stopiti moramo skupaj in delovati kot eno

Za prihodnost našega planeta moramo namreč stopiti skupaj in čim prej ukrepati.

Ob tem dnevu pa so zagnali tudi kampanjo »skupaj, ukrepajmo zdaj«, katere cilj je, da spodbuja enotnost, ozaveščanje, promocijo, mobilizacijo in poudarja vrednost prostovoljcev ter njihovo sposobnost ustvarjanja pozitivnih sprememb.

Pri Združenih narodih so ocenili, da naj bi bilo na svetu več kot milijardo prostovoljcev, ki namenjajo svoj čas, spretnosti in izkušnje, da bi izboljšali skupnosti, v katerih živijo in so prisotni na vseh ravneh družbe.

Ob tem si želijo, da bi bilo prostovoljcev vse več.

Prostovoljstvo v Sloveniji

Organizirano prostovoljstvo se je v Sloveniji začelo z osamosvojitvijo in je delovalo v okviru organizacije Karitas. Poleg slovenskih organizacij, sta takrat pri nas začeli delovati tudi UNICEF in Amnesty International.

Nastala pa je tudi Slovenska filantropija, ki nudi podporo prostovoljskim organizacijam pri vzpostavitvi in izvajanju prostovoljskih programov in pridobivanju prostovoljcev. V Sloveniji imamo tako približno 300 tisoč prostovoljcev letno.

Za prostovoljstvo se odloča več žensk kot moških

Ministrstvo za javno upravo je v letnem poročilu o prostovoljstvu za leto 2021 ugotovilo, da je bilo v omenjenem letu v organizacijah s prostovoljskim programom 4800 prostovoljcev, v prostovoljskih organizacijah pa 183.720 prostovoljcev.

V okviru prvih je bilo leta 2021 opravljenih 188.751 prostovoljnih ur, v okviru drugih pa 9.314.840 ur.

Spolna struktura prostovoljcev je pokazala, da je 59,3 odstotkov žensk in 40,7 odstotkov moških.

Največ prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju socialne dejavnosti, in sicer 58,9 odstotkov vseh prostovoljskih ur.

Sledijo vzgoja in izobraževanje z 10,3 odstotki, kultura in umetnost z 7,4 odstotki, rekreacija z 7,4 odstotki ter zaščita in reševanje, v okviru katere je bilo opravljenih 3,4 odstotki prostovoljskih ur.

Največ ur je opravljenih v osrednjeslovenski regiji, kjer imajo tudi največ aktivnih prostovoljcev.

Starejše novice