Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki spodbuja k izobraževanju do strpnosti. Od leta 2015 društvo Eksena za vrtce in šole v okviru tega dneva organizira poseben projekt: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO.

16. november je kot Mednarodni dan strpnosti znan od leta 1995, ko ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO. Deklaracija poudarja zaskrbljenosti zaradi vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije.

Kot so nam sporočili na izobraževalnem centru Eksena, v letošnjem projektu sodeluje 124 vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol, tema letošnjega projekta pa je "Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo". Program delavnic se letos izvaja on-line v okviru pouka oziroma rednih šolskih dejavnosti v tednu od 16. do 20. novembra ali pa jih bodo na šolah izvedli v živo, ko se otroci vrnejo v vrtce in šolske klopi.

Namen projekta je ozaveščanje učencev o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja, so nam zaupali na Ekseni.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (npr. sprejemanje in razumevanje različnosti; spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi), Kurikuluma za vrtce in Agende OZN 2030 (npr. zavezanost k spodbujanju strpnosti in medsebojnega spoštovanja).

Projekt podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije (človekove pravice in temeljne svoboščine) ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, kot so opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic (OZN), Deklaraciji in Konvenciji o otrokovih pravicah (OZN) in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 

Starejše novice