Foto: Bobo
Nika Vajnhandl
Pon, 9.8.2021 06:49
Statistični urad Republike Slovenije je objavil skrb vzbujajoče podatke glede muzejske in galerijske dejavnosti.

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o dejavnosti muzejev in galerij v letu 2020.

Podatki niso spodbudni. Namreč pandemija covida-19 je skrčila muzejsko in galerijsko dejavnost, in sicer po številu razstav v muzejih in galerijah za več kot tretjino in po številu obiskovalcev razstav za skoraj dve tretjini.

Izrazit vpliv pandemije covida-19 na muzejsko in galerijsko dejavnost v letu 2020

Statistični urad Republike Slovenije je v raziskavo vključil 93 slovenskih muzejev, galerij in ustanov z muzejskimi zbirkami. Vprašali so jih, kolikšen je bil vpliv pandemije covida-19 na izvajanje njihove dejavnosti v letu 2020

Skoraj 94 odstotkov jih je sporočilo, da je bila muzejska oziroma galerijska dejavnost okrnjena, hkrati pa jih je 73 odstotkov tudi odgovorilo, da je situacija spodbudila druge oblike dejavnosti v muzejih in galerijah. 

Poleg tega je 52 odstotkov vprašanih ustanov manj kot so te načrtovale tudi gostovalo s svojimi razstavami v 2020, v nekaj manj kot polovici ustanov pa covid-19 ni imel vpliva na gostovanja z razstavami. 

56 odstotkov muzejev in galerij je dodatno sporočilo, da so v 2020 najeli manj zunanjih sodelavcev, in več kot 40 odstotkov da koronakriza ni imela vpliva na število njihovih zunanjih sodelavcev, ki so v pomoč pri izvajanju dejavnosti; le en muzej oziroma galerija pa je v preteklem letu povečal število zunanjih sodelavcev. 

Lani 893 razstav v muzejih in galerijah in 185 e-razstav

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije v Sloveniji so v 2020 pripravili 893 razstav, 755 občasnih in 137 stalnih. 

Vseh razstav skupaj si je ogledalo nekaj več kot 989.000 obiskovalcev - v 2019 je število obiskovalcev znašalo 2,8 milijona.

Na Statističnem uradu Republike Slovenije so letos prvič vprašali muzeje in galerije po številu e-razstav, kuratorsko oblikovanih in vsebinsko zaključenih celot, posebej narejenih in objavljenih za virtualni prostor - tu ne gre le za posnetek razstave, postavljene v fizičnem prostor. 

Po zbranih podatkih je bilo v letu 2020 objavljenih 185 takih e-razstav, obseg ogleda pa je ocenjen na več kot 650.000.

Muzeji in galerije so s prodajo vstopnic v letu 2020 – pričakovano glede na pandemsko situacijo – iztržili manj, in sicer okrog 1,8 milijona evrov - v 2019 pa približno 3,9 milijona evrov. 

Obiskovalec je za ogled razstave plačal povprečno 4,30 evra.

Vendar vsem ni bilo treba plačati vstopnine; po naših podatkih so namreč muzeji in galerije izdali tudi skoraj 269.000 brezplačnih vstopnic.

S 129 razstavami so slovenski muzeji in galerije v 2020 gostovali v drugih ustanovah, 80 odstotkov od teh v drugih slovenskih krajih in le šest razstav je bilo pripravljenih v državah zunaj Evropske unije. 

Bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so v letu 2020 hranili okrog 8,7 milijona muzejskih oziroma galerijskih predmetov; 57,2 odstotkov teh predmetov je bilo inventariziranih. Največ, 43,3 odstotkov, je bilo vizualnih oziroma likovnih predmetov, vključno s fotografijami – samo fotografij pa je bilo med vizualnimi oziroma likovnimi predmeti 94,7 odstotkov. 

Muzeji in galerije obiskovalce tudi izobražujejo

Številni muzeji in galerije pripravljajo za obiskovalce razstav tudi različne delavnice, vodene oglede, interaktivne dogodke, predavanja, pogovore …

V letu 2020 so pripravili 16.977 takih dogodkov, ki se jih je udeležilo okrog 390.000 oseb. 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije so povprašali muzeje in galerije tudi o ponudbi izobraževalnih dogodkov za virtualni prostor; v letu 2020 je bilo po zbranih podatkih izvedenih 1757 e-dogodkov, kar je dodatno približno deset odstotkov vsega izobraževalnega programa v muzejih in galerijah.

V kolikšni meri sta muzejska in galerijska dejavnost dostopni tudi gibalno in senzorno oviranim osebam?

Gibalno oviranim osebam je v letu 2020 nudilo povsem urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov 27 muzejev, ustanov z muzejskimi zbirkami in galerij, 53 jih je tak dostop doslej delno uredilo, 13 pa ne.

Senzorno oviranim osebam je dostop do omenjenih ustanov za zdaj mogoč še v manjšem obsegu: povsem urejen dostop jih je imelo devet, delno urejen dostop 37, v preostalih 46 pa tega še niso urejali.

Muzejski in galerijski uslužbenci in zunanji sodelavci

V vseh 93 muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah, zajetih v raziskovanje, je v 2020 delalo 1035 zaposlenih oseb in 1629 zunanjih sodelavcev

Od redno zaposlenih jih je bilo 11,6 odstotkov mlajših od 35 let in večina jih je bilo zaposlenih s polnim delovnim časom.

Med zunanjimi sodelavci je bilo tudi v letu 2020 največ študentov, sledili so sodelavci z avtorskimi pogodbami ter samozaposleni v kulturi; struktura se je glede na 2019 spremenila, zmanjšal se je delež študentov in tistih z avtorsko pogodbo ter povečal delež samozaposlenih v kulturi, in sicer v strukturi za skoraj pet odstotnih točk.

Kako so se muzeji in galerije financirali 

Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so v 2020 znašali skupaj 50,6 milijona evrov, od tega so 90,4 odstotkov, največ, znašali prihodki iz javnih sredstev in 9,1 odstotkov lastni prihodki.

Celotni stroški za izvajanje slovenske muzejske in galerijske dejavnosti so bili 50,7 milijona; od tega je bilo za stroške dela, skupaj z izplačili zunanjim sodelavcem, namenjenih blizu 62,7 odstotka, za muzejsko in galerijsko dejavnost pa je bilo porabljenih 31,0 odstotka sredstev.

Starejše novice