Foto: Bobo
Profile picture for user Patricija Fašalek P. F.
Ustvarjeno dne
Čet, 28.4.2022 06:32
Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi bo pridobil nove prostore, s katerimi načrtuje občina zapolniti primanjkljaj prostorov in izboljšati delovne pogoje za programe Zdravstvenega doma Ljubljane na več lokacijah.

Novi zdravstveni dom na Metelkovi bo vključeval Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog z metadonskim programom, Center za medicino dela, prometa in športa, razvojne ambulante ter Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva s simulacijskim centrom.

»Naložba je potrebna, saj bomo z njo omogočili in izboljšali izvajanje zdravstvene oskrbe in s tem ohranjanje in krepitev zdravja občanov in občank Ljubljane. Poleg tega ima enakovredno vlogo podpora izvajanju programa raziskovanja in poučevanja,« sta za Ljubljanainfo odgovorila Služba za razvojne projekte in investicije in Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Šest milijonska naložba

Ocenjena vrednost naložbe znaša šest in pol milijona evrov brez davka na dodano vrednost in bo financirana s strani Mestne občine Ljubljana. V ta znesek niso všteti stroški notranje in medicinske opreme. »Upamo tudi na možnost kandidature za državna sredstva v okviru razpoložljivih 200 milijonov evrov za osnovno zdravstvo v naslednjih letih,« so povedali.

V ta namen je Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z zbornico za arhitekturo in prostor objavila javni natečaj, ki bo odprt do 26. maja. Ocenjevalni komisiji predseduje podžupan Janez Koželj, odločitev o izidu natečaja pa naj bi bila znana predvidoma konec junija. 

»Poseben poudarek je na združitvi raznolikih programov zdravstvenega doma, pa tudi umestitev stavbe v strnjeno pozidavo, ki je prisotna na tem območju. S pomočjo javnega natečaja bomo pridobili strokovno, kakovostno, predvsem pa funkcionalno rešitev,« so odgovorili na vprašanje, kakšni posebni poudarki so predpisani v zvezi z natečajem.

Predvidena so tudi nova parkirna mesta, in sicer bo parkiranje zagotovljeno v dveh kletnih etažah z uvozom z Metelkove ulice. 

Sodoben zdravstveni dom za kakovostno obravnavo pacientov

Skrb za zdravje je odgovornost, ki ga mora zasledovati ne samo sistem zdravstvenega varstva, pač pa je odgovornost tudi na lokalnih nivojih, je mnenje Mestne občine. Gradnja Zdravstveni dom Ljubljana na Metelkovi po njihovih besedah predstavlja pomembno krepitev ravni zdravstvene oskrbe na primarni zdravstveni ravni. Meščanke in meščani bodo z novim zdravstvenim domom pridobili sodoben zdravstveni dom, ki bo nudil kakovostno obravnavo pacientov v boljših prostorskih pogojih.

Gradbeno dovoljenje za izobraževalni center pričakujejo v prihodnjem letu, gradnja pa bi se lahko začela že leta 2024. Načrtujejo tudi rušitev in gradnjo novih zdravstvenih domov v Jaršah in na Rudniku.

Starejše novice