Za obrez in odstranitev suhih in bolnih dreves skrbi posebna ekipa javnega podjetja Voka Snaga. Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Sre, 20.3.2024 09:52
MOL bo opravila obsežno odstranitev in obrez ljubljanskih mestnih dreves.

V parkih Kodeljevo in Tivoli, v Parku slovenske reformacije ter na gozdnih površinah v Mostecu, na območju Golovca in Grajskega griča bodo zaradi izboljšanja varnosti odstranili ali obrezali več oslabelih dreves, saj lahko suho, bolno ali poškodovano drevje predstavlja nevarnost za mimoidoče, pojasnjujejo na Mestni občini Ljubljana. 

Sicer za mestno drevje in parkovne gozdove - okoli 40 tisoč dreves - skrbi javno podjetje Voka Snaga, imajo pa organizirano posebno ekipo, v kateri je tudi certificiran arborist. 

Zabeleženo je vsako drevo

Pri vzdrževanju mestnega drevja si pomagajo z digitalnim katastrom mestnih dreves, vsako drevo na javnih površinah pa strokovnjaki Voka Snaga enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj. Za preostala pa so odgovorni lastniki ali upravljavci zemljišč, kjer drevesa rastejo. In katera drevesa bodo odstranili in zakaj? 
 

»Za parkovna drevesa smo pred posekom pridobili ustrezna soglasja s strani pristojnih institucij (Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine), sečnja v gozdovih pa se bo izvedla na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije.« 

Danes v Park slovenske reformacije in na Grajski grič

V parku Kodeljevo, kjer so bila štiri drevesa (navadni divji kostanj, hrast, javor maklen in lipa) popolnoma suha ali pa imajo odmrlih več kot 70 odstotkov tkiv, je izvajalec opravil včeraj. Danes, v sredo,  je predvidena odstranitev navadnega divjega kostanja v Parku slovenske reformacije, na otroškem igrišču, pri katerem je zaradi razkrojev močno povečana možnost odloma drevesnega debla. 

Danes se bodo opravili še na Grajski grič, kjer bodo odstranili suho robinijo ter dva nevarna jesena zaradi prisotnih razkrojev, slabotnih in plitkih korenin, sušenja ter prisotnosti trosnjakov. 

Četrtek: Mostec in park Tivoli

Predvidoma v četrtek, 21. marca, bodo odstranili dve močno nagnjeni drevesi v Mostecu, ki predstavljata nevarnost predvsem za uporabnike tamkajšnje športne infrastrukture. Isti dan je predviden tudi posek ameriškega javorja in navadnega divjega kostanja v parku Tivoli, ki imata na deblu prisotne številne razkroje.

96 dreves ob Dolenjki

Nadaljevali bodo v petek, 22. marca, ko bodo na južnem pobočju Golovca nad streliščem ob Dolenjski cesti odstranili 96 tanjših dreves, saj so izrazito nagnjena proti cestišču, nekatera izmed njih so se pozimi tudi porušila oziroma se naslonila na sosednja drevesa. Zaradi del bo zaprt slepi krak Dolenjske ceste, pri parkirišču, kar ne bo vplivalo na uporabo parkirišča pri strelišču.

75 dreves na Golovcu

Naslednji teden pa bodo na vzhodnem pobočju Golovca, na Rakovniku, izvedli negovalno sečnjo dreves, ki so jo napovedali že lani. Odstranjenih bo 75 dreves.

Starejše novice